In welke fase zit uw organisatie?

Fase 1

In de eerste fase van het Eigen Regie Model heeft de HR afdeling een intensieve rol. De inzetbaarheidsadviseur van de arbodienst heeft een controlerende functie. Samen overleggen ze hoe het verzuim kan worden verlaagd.

Specifieke kenmerken fase 1

Fase 2

In fase 2 is de organisatie zich ervan bewust dat verzuim te maken heeft met gedrag. Gedrag van werknemers én van leidinggevenden. De inzetbaarheidsadviseur van de arbodienst is niet langer controleur, maar adviseur.

Specifieke kenmerken fase 2

Fase 3

Binnen de organisatie wordt de focus verlegd van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid. Wat kan iemand nog wel? Direct leidinggevenden krijgen een belangrijke rol. Preventie wordt gezien als een waardevol instrument en de inzetbaarheidsadviseur van de arbodienst wordt minder snel bij verzuim betrokken.

Specifieke kenmerken fase 3

Fase 4

Leidinggevenden hebben nu genoeg kennis om het Poortwachtertraject te beheersen en worden daarbij gefaciliteerd door een verzuimapplicatie. Ze beoordelen zelf of de inzetbaarheidsadviseur moet worden ingeschakeld of niet. De bedrijfsarts krijgt rechtstreeks goed onderbouwde opdrachten van de leidinggevenden.

Specifieke kenmerken fase 4