Complimenten en klachten

Compliment of klacht?

Ontevredenheid doet afbreuk aan de relatie met u en de goede naam van ons bedrijf. Van iedere uiting van ontevredenheid, terecht of onterecht, kunnen we leren en onze dienstverlening blijven verbeteren. We vinden het daarom belangrijk dat ontevredenheid serieus genomen wordt.

Klachten over onze dienstverlening worden behandeld door uw Casemanager
Als de klacht niet meteen kan worden opgelost, brengt de ontvanger van de klacht u binnen een week op de hoogte van ontvangst van de klacht en de termijn waarbinnen afhandeling van de klacht verwacht kan worden.

Heeft u een klacht over een factuur?
Neem dan contact op met ons bedrijfsbureau via bedrijfsbureau@assistverzuim.nl.

Heeft u een klacht over de bedrijfsarts? 
Klachten over de bedrijfsarts worden op dezelfde manier behandeld als klachten over onze dienstverlening.

Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht?
Dan kunt u een formele klacht indienen bij onze directie. Het is streven is om binnen 4 weken inhoudelijk te reageren op de klacht.

Heeft u bovenstaande klachtenprocedure doorlopen en bent u niet tevreden over de uitkomst? 
Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Arbodiensten. U ontvangt een bevestiging van het indienen van uw klacht. Let op: de Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over een medisch oordeel. Hiervoor kunt u een deskundigenoordeel aanvragen (UWV) of een second opinion. Informeer bij uw inzetbaarheidsadviseur naar de mogelijkheden.

Geschillencommissie Arbodiensten OVAL
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Wanneer u een klacht over een aanstellingskeuring heeft, kunt u zich richten tot de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

 

 

 

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af