Specifieke kenmerken

Fase 2

In mijn organisatie geldt:

  • Iemand die ziek is, kan in een groot aantal situaties best werken.
  • Verzuim is gedrag van zowel leidinggevenden als werknemers.
  • Direct leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor verzuim.
  • Preventietaken behoren bij HR en de Arbo-coördinator.
  • De inzetbaarheidsadviseur heeft geen controlerende taak, maar is adviseur bij het re-integratietraject.
  • De direct leidinggevenden nemen deel aan het sociaal medisch overleg.
  • De schadelast van verzuim voor mijn organisatie is te beïnvloeden.
  • Ons arbobeleid wordt steeds meer een geheel en we werken vanuit een visie met doelstellingen.
  • Van de inzetbaarheidsadviseur verwachten we niet zozeer specifieke adviezen, maar meer sturing en coaching. De inzetbaarheidsadviseur moet onze kennis vergroten.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af