Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden in beginsel slechts gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij wet- of regelgeving ons ertoe verplicht.

Door het bezoeken van onze website, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult. De door u verstrekte informatie bewaren wij zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden of verzoek te behandelen.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij relaties informeren over nieuws op het gebied van arbodienstverlening. Wanneer u bezwaar heeft tegen opname van uw persoonsgegevens in enige mailinglijst zullen wij de betreffende gegevens op uw eerste schriftelijke verzoek uit het betreffende bestand verwijderen. Iedere nieuwsbrief bevat daarnaast de mogelijkheid om u af te melden via een afmeldlink.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die worden geplaatst op uw pc, smartphone of tablet wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Disclaimer

Wij verlenen u hierbij toegang tot www.assistverzuim.nl. Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment de inhoud op de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid aanbod.

In het bijzonder zijn op de website vermelde of via de website verkregen prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en daarop vermelde informatie liggen bij Assist Verzuim. Kopiëren, verspreiden, en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Assist Verzuim, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Algemene voorwaarden
Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.