header

Voorkom een ziekmelding

Preventief consult

Uw medewerker heeft klachten, maar heeft zich (nog) niet ziek gemeld. Wat is de oorzaak van deze klachten? Welke oplossingen zijn er mogelijk om te voorkomen dat de medewerker zich ziek meldt?

Een arbodeskundige, arbeidsdeskundige of bedrijfsarts gaat tijdens een preventief consult hierover met uw medewerker in gesprek. De bedrijfsarts kan om medische informatie vragen. De arbodeskundige of arbeidsdeskundige niet.

Wist u dat uw werknemer zonder uw toestemming de bedrijfsarts kan bezoeken voor een preventief consult? Een preventief consult wordt ook wel een arbeidsomstandighedenspreekuur genoemd.

Om te overwegen

  • Het uurtarief van onze arbodeskundige en arbeidsdeskundige ligt lager dan dat van de bedrijfsarts.
  • Hoewel het oordeel van de bedrijfsarts leidend is in de verzuimbegeleiding en het re-integratie-traject van een zieke werknemer, is het niet direct noodzakelijk om een bedrijfsarts te bezoeken. Het voorkomen of aanpakken van verzuim in een vroeg stadium zonder hulp van de bedrijfsarts heeft 2 voordelen. U kunt met minder kosten verzuim voorkomen of verminderen. En het verzuim wordt niet meteen medisch gemaakt, maar op een praktische manier aangepakt waarin wordt gekeken naar mogelijkheden en een goede balans in de belastbaarheid. De bedrijfsarts wordt alleen ingeschakeld als dat echt noodzakelijk is.
  • De VAR-2 is ook een manier om de oorzaak van klachten in een vroeg stadium te achterhalen. De VAR-2 is een online vragenlijst die u kunt inzetten bij klachten van psychosociale aard. Of als er twijfel is aan de aard van het verzuim. Of aan de diepere oorzaak van een ongeval.

Meer lezen over de VAR-2

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af