25 maart 2015

Krijgt een zieke oproepkracht zijn loon doorbetaald? (deel 3)

Oproepcontract
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Zo werkt de Wet Werk en Zekerheid bij oproepcontracten
Deel 3 – het min-max-contract

Johan is oproepkracht bij de Firma Van Houten.

Hij wil weten of hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon als hij ziek wordt. Dat ligt eraan. Dat ligt aan het soort oproepcontract dat hij heeft. En aan het moment waarop hij ziek is. In dit blog leggen we uit hoe het werkt als Johan een min-max-contract heeft.

Johan heeft een min-max-contract.

Bij een min-max-contract is Johan verplicht om te komen werken als Van Houten hem oproept. Johan en Van Houten hebben een arbeidsovereenkomst met elkaar. In het contract hebben Van Houten en Johan afspraken gemaakt over het minimum aantal te werken uren, de zogeheten garantie-uren. Aan het contract is een oproepclausule toegevoegd voor een maximaal aantal te werken uren, de zogeheten meer-uren. Over de meer-uren is Van Houten alleen loon verschuldigd als Johan is opgeroepen.

Johan wordt ziek tijdens een oproepperiode.

Johan krijgt tenminste 70% van zijn loon doorbetaald over de uren die hij voor Van Houten zou werken. Is dit lager dan het wettelijk minimumloon? Dan krijgt Johan in het eerste jaar dat hij ziek is het wettelijk minimumloon. Wanneer het dienstverband afloopt, kan Johan ziekengeld van het UWV krijgen.

Johan is nog steeds ziek na afloop van een oproepperiode.

Johan krijgt tenminste 70% van het loon doorbetaald over de garantie-uren. Is dit lager dan het wettelijk minimumloon? Dan krijgt Johan in het eerste jaar dat hij ziek is het wettelijk minimumloon. Wanneer het dienstverband afloopt, kan Johan ziekengeld van het UWV krijgen.

Johan wordt ziek buiten een oproepperiode.

Johan krijgt tenminste 70% van het loon doorbetaald over de garantie-uren. Is dit lager dan het wettelijk minimumloon? Dan krijgt Johan in het eerste jaar dat hij ziek is het wettelijk minimumloon. Wanneer het dienstverband afloopt, kan Johan ziekengeld van het UWV krijgen.

In dit blog stond centraal: het min-max-contract (oproepcontract zonder voorovereenkomst).

In de vorige blogs:

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid