header

VAR-2

Vragenlijst Arbeid en Re-integratie

Harriët weet niet wat ze met haar medewerker Nico aan moet. Hij zit duidelijk niet lekker in zijn vel. Maar als ze ernaar vraagt, wuift Nico haar bezorgdheid weg: ‘Niks aan de hand, zegt de huisarts. Gewoon een beetje moe.’ Als dat maar goed blijft gaan…

Compleet inzicht in verzuimoorzaken voor sneller herstel

Voor elke werkgever die:

  • verzuim wil verkorten door de juiste analyse van psychosociale klachten;
  • snapt dat alleen een medische analyse van verzuimoorzaken soms niet voldoende is;
  • zijn medewerker een sneller herstel en een duurzame re-integratie gunt.

Wilt u meer informatie? Download hier onze leaflet.

Voor elke werknemer die:

  • wil weten wat de oorzaak is van zijn ‘onduidelijke’ psychosociale klachten;
  • inzicht wil in de relatie tussen zijn klachten, zijn privé- en zijn werkomgeving;
  • vermoedt waar zijn klachten vandaan komen, maar er niet over durft te praten;
  • twijfelt of de hulp die hij krijgt zijn klachten verhelpt.

Wilt u meer informatie? Download hier onze leaflet.

Aanpak

Inzicht in de belangrijkste psychosociale knelpunten die kunnen leiden tot (te lang) verzuim

De VAR-2 is een online vragenlijst die u kunt inzetten bij klachten van psychosociale aard. Of als er twijfel is aan de aard van het verzuim. Of aan de diepere oorzaak van een ongeval. De VAR-2 functioneert het beste bij een ziekmelding van 2 weken. De VAR-2 is niet geschikt bij specifiek medische klachten zoals een gebroken been.

Eerlijk en compleet beeld van verzuimoorzaken voor duurzame re-integratie

De werknemer krijgt de digitale VAR-2 toegestuurd door onze casemanager. De vragen maken hem of haar bewust van de relatie tussen de klachten en de privé- en werkomstandigheden. Onze arbeidsdeskundige screent de antwoorden en bespreekt deze met de werknemer. De werknemer krijgt dan ook inzicht in passende oplossingsmogelijkheden. De werkgever ontvangt de ingevulde vragenlijst niet.

Passend advies van de arbeidsdeskundige voor sneller herstel

Nu we de oorzaken van het verzuim kennen, kan de arbeidsdeskundige passende adviezen geven. Voor een sneller herstel en een duurzame re-integratie. Mogelijk verwijzen we naar de bedrijfsarts voor een medisch interventie advies (Wet Verbetering Poortwachter). Dat is soms nodig voor een beter beeld van de belastbaarheid, de herstelprognose en de gewenste interventies en vergoedingen daarvan.

 

Wetenschappelijk onderbouwd

De VAR-2-vragenlijst is gebaseerd op 10 jaar gebruik en wetenschappelijk onderzoek. Met de VAR-2 krijgt u de vinger achter onduidelijke, complexe of niet duidelijk aanwijsbare klachten. Zo kunnen we passende adviezen geven voor duurzaam herstel. Een relatief kleine investering voor meer vitaliteit in uw organisatie. Beter voor de gezondheid van de werknemer. En voor de portemonnee van de werkgever.

Kijk voor meer informatie over de VAR-2 op www.var-2.nl

 

VAR-2 direct inzetten?

Neem contact met me op of vraag uw eigen casemanager om de VAR-2 in te zetten.

Ik help u graag verder

Gerelateerde artikelen

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af