25 februari 2015

Krijgt een zieke oproepkracht zijn loon doorbetaald? (deel 2)

Oproepcontract
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Zo werkt de Wet Werk en Zekerheid bij oproepcontracten
Deel 2 – het 0-urencontract

Johan is oproepkracht bij de Firma Van Houten.

Hij wil weten of hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon als hij ziek wordt. Dat ligt eraan. Dat ligt aan het soort oproepcontract dat hij heeft. En aan het moment waarop hij ziek is. In dit blog leggen we uit hoe het werkt als Johan een 0-urencontract heeft.

Johan heeft een 0-urencontract.

Bij een 0-urencontract is Johan verplicht om te komen werken als hij een oproep krijgt van Van Houten. Er is geen sprake van een voorovereenkomst. Wel van een arbeidsovereenkomst. Er is alleen niet geregeld wanneer en hoelang Johan moet werken. Van Houten betaalt alleen loon over de uren die Johan werkt. Deze afspraak is schriftelijk vastgelegd.

Johan wordt ziek tijdens een oproepperiode.

Van Houten moet Johan tenminste 70% van het loon betalen over de afgesproken periode die Johan zou werken. En als dit lager is dan het wettelijk minimumloon? Dan krijgt Johan in het eerste jaar dat hij ziek is het wettelijk minimumloon.

Johan is na afloop van de oproepperiode nog steeds ziek.

Na afloop van de oproep krijgt Johan in principe geen loon meer. Ook niet als hij dan nog ziek is. Johan krijgt ook geen ziekengeld van het UWV. Er is immers nog sprake van een dienstverband. Dat Van Houten geen loon betaalt aan Johan, is niet relevant. Pas als het dienstverband is afgelopen kan Johan ziekengeld van het UWV krijgen.

Johan wordt ziek buiten een oproepperiode.

Johan heeft geen recht op doorbetaling van zijn loon in de periode waarin Van Houten hem niet geeft opgeroepen. Zolang het dienstverband nog bestaat, heeft hij ook geen recht op ziekengeld van het UWV. Pas als het dienstverband is afgelopen, kan hij ziekengeld van het UWV krijgen.

What’s next?

In dit blog stond centraal: het 0-urencontract (oproepcontract zonder voorovereenkomst)
In het vorige blog: het oproepcontract met voorovereenkomst.
In het volgende blog:
het min-max-contract (oproepcontract zonder voorovereenkomst).
bijzonderheden: uitsluiting loonplicht. omvang oproep en omvang dienstverband

Meer weten?

Neem dan contact met me op!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af