28 januari 2015

Krijgt een zieke oproepkracht zijn loon doorbetaald? (deel 1)

Oproepcontract
arno Geschreven door Arno Schoonderbeek

Zo werkt de Wet Werk en Zekerheid bij oproepcontracten
Deel 1 – het oproepcontract met voorovereenkomst

Johan is oproepkracht bij de Firma Van Houten.

Hij wil weten of hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon als hij ziek wordt. Dat ligt eraan. Dat ligt aan het soort oproepcontract dat hij heeft. En aan het moment waarop hij ziek is. In dit blog leggen we uit hoe het werkt als Johan een oproepcontract met voorovereenkomst heeft.

Johan heeft een oproepcontract met voorovereenkomst.

Dat betekent dat Johan met Van Houten een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit zodra hij wordt opgeroepen. Van Houten is niet verplicht om werk aan te bieden. En Johan is niet verplicht de oproep te accepteren. Zodra Johan zijn oproep heeft geaccepteerd, heeft hij een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de klus die hij gaat doen. De voorovereenkomst is dus geen wettelijke arbeidsovereenkomst. En het ‘normale’ arbeidsovereenkomstenrecht geldt pas als Johan de oproep accepteert.

Johan wordt ziek tijdens zijn oproepperiode.

Van Houten moet Johan nu tenminste 70% van het loon betalen over de afgesproken periode die Johan zou werken. En als dit lager is dan het wettelijk minimumloon? Dan krijgt Johan in het eerste jaar dat hij ziek is het wettelijk minimumloon.

Johan is na afloop van de oproepperiode nog steeds ziek.

Als de oproepperiode bij Van Houten is afgelopen, eindigt ook het tijdelijk dienstverband van Johan. Van Houten hoeft Johan geen loon meer te betalen. Johan gaat ziek uit dienst en ontvangt ziekengeld van het UWV. Dit geldt echter niet bij de 4de oproep met tussenpozen van minder dan 3 maanden (zie hieronder).

Johan wordt ziek buiten een oproepperiode.

Johan heeft geen dienstverband buiten de oproepperiode. Hij ontvangt dan ook geen loon. Hij krijgt ook geen ziekengeld van het UWV. Alleen als Johan pas nog heeft gewerkt bij Van Houten en hij wordt binnen 4 weken ziek, kan hij wel ziekengeld van het UWV krijgen. Er geldt namelijk een nawerkingsbepaling verzekeringsplicht van 4 weken.

Johan heeft 4 keer gewerkt met tussenpozen van minder dan 3 maanden (ketenbepaling).

Let op! Nu is er wél sprake van een vast dienstverband. Er is geen sprake meer van een voorovereenkomst. Nu geldt voor ziekte de ‘normale’ regelgeving. Met ingang van 1 juli 2015 is de tussenpoos op 6 maanden gesteld.

What’s next?

In dit blog stond centraal: het oproepcontract met voorovereenkomst.
In de volgende blogs:

Meer weten?

Neem dan contact met me op!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid