15 mei 2020

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige?

Rianne2
Geschreven door Rianne Smit

Arjan is productiemedewerker. Hij heeft zich ziek gemeld en zit al een tijd thuis met een hernia. De bedrijfsarts heeft hij al gesproken, maar nu wordt ook een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Pieter, zijn leidinggevende, belt mij op met de vraag wat het verschil is tussen een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige. Pieter is niet de enige, dit wordt namelijk vaker gevraagd. Om duidelijkheid te creëren vertel ik u in deze blog wat de verschillen zijn.

Het komt voor dat een medewerker langer ziek is dan gebruikelijk. Hierbij kan er sprake zijn van ziekte om fysieke redenen maar ook psychische redenen. Wanneer een medewerker langdurig ziek is, wordt in de meeste dossiers de arbeidsdeskundige betrokken. Dit roept vaak veel vragen op, want er is toch al een bedrijfsarts betrokken? Wat doet een Arbeidsdeskundige dan?

Er zijn een aantal verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Het grootste verschil is dat de bedrijfsarts een medisch specialist is en de arbeidsdeskundige advies geeft over de sociale, juridische en financiële aspecten van verzuim. Om dit te verduidelijken leg ik u kort uit wat een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige precies doen.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. De bedrijfsarts bepaalt of de zieke medewerker zijn of haar eigen werk kan doen. En zo niet, wat de mogelijkheden zijn van deze medewerker. Verder maakt de bedrijfsarts een inschatting of de behandeling passend is en wat de verwachte duur van het verzuim is. De bedrijfsarts is de enige die mag bepalen in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. In deze blog leest u welke taken de bedrijfsarts wel en niet uitvoert. Naast de bedrijfsarts kennen we binnen Assist Verzuim ook een arboverpleegkundige. Zij is net als de bedrijfsarts een medisch specialist en kan een aantal taken van de bedrijfsarts overnemen.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige (AD’er) is specialist in de combinatie van mens, werk en inkomen. Hij weegt de belasting in werk af tegen de belastbaarheid van de werkende mens en doet onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden. Aan de hand van gesprekken met de verschillende partijen geeft de arbeidsdeskundige antwoord op vier vragen:

  • Is medewerker geschikt voor zijn of haar eigen werk?
  • Is medewerker geschikt voor aangepast eigen werk bij de eigen werkgever?
  • Is medewerker geschikt voor ander werk bij de eigen werkgever?
  • Is medewerker geschikt voor ander werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundige onderzoekt en bespreekt deze vragen samen met alle belanghebbenden. Hij is onafhankelijk en komt dus op voor alle partijen met als doel toewerken naar een oplossing waar iedereen baat bij heeft. Wil je meer weten over het werk van de arbeidsdeskundige? Lees dan de blog van Luuk Olink, onze Arbeidsdeskundige en Coach practitioner.

Waarom zijn ze beide van belang?

De bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige zijn beide van belang omdat zij veel samenwerken om te bekijken welk werk geschikt is voor hulpbehoevende werknemers. Zij beoordelen de situatie en/of coachen in terugkeer in werk bij de eigen werkgever of een andere werkgever. Vaak is de arbeidsdeskundige in overleg met de bedrijfsarts met name betrokken bij langdurig verzuim en re-integratie.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundige dan ingezet?

Wanneer een medewerker ziek is en de re-integratie in het eigen werk niet vanzelfsprekend lijkt te zijn, is een arbeidsdeskundige onmisbaar. Hoe eerder, hoe beter. Zo hebben alle partijen voldoende tijd om met behulp van de arbeidsdeskundige een goed plan uit te werken.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met uw vaste Inzetbaarheidsadviseur. Hij of zij vertelt u graag meer over de inzet van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. In mijn volgende blog ga ik het hebben over het verschil tussen de bedrijfsarts en de arboverpleegkundige.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid