25 juli 2019

Het werk van de Arbeidsdeskundige

AD onderzoek Arbeidsdeskundige
Luuk website
Geschreven door Luuk Olink

Wie is de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige (AD’er) is een specialist in de combinatie van mens, werk en inkomen. Hij weegt de belasting in werk af tegen de belastbaarheid van de werkende mens. De arbeidsdeskundige analyseert de specifieke situatie en adviseert over mogelijkheden in het werk. Uiteindelijk brengt hij een advies uit dat het best past bij deze situatie.

Wanneer ga je naar de arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is onmisbaar zodra de re-integratie in het eigen werk niet vanzelfsprekend lijkt te zijn. Hoe eerder, hoe beter. Zo hebben alle partijen voldoende tijd om met behulp van de arbeidsdeskundige een goed plan uit te werken. De AD’er houdt geen spreekuur zoals een bedrijfsarts of Arbo verpleegkundige maar komt op locatie voor onderzoek, dit onderzoek wordt rond het einde van het eerste ziektejaar uitgevoerd.

De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van loonwaardes. Stel dat het eigen werk niet meer past, maar wel aangepast kan worden. Welke loonwaarde hoort hier dan bij? Een arbeidsdeskundige geeft u hierover adviezen.

Mocht er geen sprake zijn van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte? Dan kan de arbeidsdeskundige gevraagd worden preventief mee te kijken om zo uitval te voorkomen.

Wat doet de arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige doet onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden. Aan de hand van gesprekken met de verschillende partijen geeft de AD’er antwoord op vier vragen.

  • Is werknemer geschikt voor haar eigen werk?
  • Is werknemer geschikt voor aangepast eigen werk bij de eigen werkgever?
  • Is werknemer geschikt voor ander werk bij de eigen werkgever?
  • Is werknemer geschikt voor ander werk bij een andere werkgever?

De arbeidsdeskundige onderzoekt en bespreekt deze vragen samen met alle belanghebbenden. Hij is onafhankelijk en komt dus op voor alle partijen. Toewerken naar een oplossing waar iedereen baat bij heeft. Dat is het doel.

Wat zijn de voordelen van de Arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige is iemand waarbij het glas altijd halfvol is. Hij zoekt naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Tijdens zo’n onderzoek pakt hij de taken, functies, organisatie en werkplek mee. Uiteraard houdt de AD’er ook rekening met de privé situatie van de werknemer. Een creatieve specialist die graag meedenkt en met praktische oplossingen komt.

En de bedrijfsarts dan?

De bedrijfsarts is de enige die kan bepalen of er sprake is van ziekte of gebrek. De arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts werken veel samen. De bedrijfsarts bepaald de functionele mogelijkheden van de medewerker in een FML. Deze FML gebruikt de arbeidsdeskundige als uitgangspunt.

Wat kan ik met de adviezen van de Arbeidsdeskundige?

Het doel van de adviezen van de arbeidsdeskundige is om de re-integratie naar eigen, aangepast of ander werk te bevorderen. Het is dé gelegenheid om te bepalen waar de re-integratie staat en wat de kansen op structurele werkhervatting zijn. Het advies van de arbeidsdeskundige is leidend in het al dan niet opstarten van spoor 2. Een adequaat 2e spoor traject is verplicht voor de Wet Verbetering Poortwachter als er geen zicht is op werkhervatting binnen de eigen organisatie.

De Arbeidsdeskundigen van Assist Verzuim.

Assist Verzuim heeft drie arbeidsdeskundigen in loondienst. Daarnaast werken we samen met arbeidsdeskundigen door het land. Zo kunnen we garanderen dat een arbeidsdeskundige altijd in de buurt is.

Ervaren waarom onze arbeidsdeskundigen van toegevoegde waarde zijn?

Met een arbeidsdeskundig onderzoek investeert u in een objectief advies en een realistisch stappenplan. De snelste weg naar een re-integratie die werkt. Klik hier voor verdere informatie waarom arbeidsdeskundig onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn. Of neem rechtstreeks contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid