27 februari 2018

Wat doet een arbodeskundige?

Arbodeskundige
arno Geschreven door Arno Schoonderbeek

Een arbodeskundige is een belangrijke, onafhankelijke derde wanneer u en uw medewerker vooruitkijken naar en terugkijken op de re-integratieinspanningen bij verzuim. In dit blog vertel ik u wat een arbodeskundige doet.

 

De belangrijkste rol van de arbodeskundige bij het gesprek…

De belangrijkste rol van de arbodeskundige is zijn onafhankelijke aandeel en advies in het gesprek, het in goede banen leiden van het gesprek en het vastleggen van afspraken. Dat geeft de werkgever  en de werknemer een stuk rust.

Met de arbodeskundige in gesprek…

Als een werknemer een conflict ervaart, is het belangrijk om met hem of haar in gesprek te gaan. Niet elke werkgever ziet zich daartoe in staat. Soms spelen emoties een rol. Er kunnen problemen op het werk zijn of in de privésfeer. Bij dat soort situaties kan de arbodeskundige ingezet worden. Mediation kan op deze manier voorkomen worden. Net als frequent verzuim.

De arbodeskundige als wandelend wetboek…

Onze arbodeskundige noemen wij weleens een wandelend wetboek. Je kunt het haast zo gek niet bedenken of hij weet het. Dat is zijn kracht. Als emoties de overhand lijken te krijgen is houvast noodzakelijk. De arbodeskundige kan deze houvast bieden door zijn kennis van wetgeving en beoordelingssystematiek van het UWV. De arbodeskundige baseert zijn advies op actuele wetgeving.

Ook als er geen sprake is van een conflict..

Als werkgever en werknemer weet je vaak niet precies wat wel of niet mag, welke wettelijke verplichtingen je hebt en hoe je die kunt invullen. Een arbodeskundige weet dat wel. Bij hem kun je  terecht voor alle informatie over sociale zekerheid, eigenrisicodragerschap en voor beroep- en bezwaarzaken. Ook in de rechtbank kan hij zich goed verdedigen. Hieronder een greep uit zijn expertise:

Het verschil tussen een arbodeskundige en een arbeidsdeskundige

Het klopt inderdaad dat een aantal van bovengenoemde expertises ook uitgevoerd worden door een arbeidsdeskundig. Wat is dan het verschil tussen een arbodeskundige en een arbeidsdeskundige? Dit heeft te maken met de gronden waarop zij hun adviezen baseren. De  Arbodeskundige is gespecialiseerd in wet- en regelgeving. Dit zal vaak het uitgangspunt van zijn  werkzaamheden, gesprekken en adviezen zijn. De arbeidsdeskundige werkt vanuit een ander uitgangspunt namelijk belasting en belastbaarheid. Uiteraard gaat de arbodeskundige ook uit van mogelijkheden die passen bij de belastbaarheid maar dan vooral gericht op het eigen werk van de werknemer en de actuele regelgeving.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van de arbodeskundige?

Neem dan contact op met Arno Schoonderbeek via a.schoonderbeek@assistverzuim.nl of via 06 – 1884 9285. Omdat hij veel onderweg is en veel bij klanten aan tafel zit kan het zijn dat hij moeilijker te bereiken is. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met het bedrijfsbureau van Assist Verzuim via bedrijfsbureau@assistverzuim.nl of via 0548 533 525. Zij kunnen een afspraak voor u inplannen.

Direct
regelen

 

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.