header

Zeker weten dat het goed zit

Het stellen van vragen en doen van aanvragen bij het UWV

Stel, uw medewerker is 1 jaar en 8 maanden ziek. Dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Hoe vraagt u dit op tijd en op de goede manier aan?

WIA-aanvraag

U vult samen met hem het formulier ‘Eindevaluatie van het plan van aanpak’ in. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Dit document vormt samen met andere documenten, zoals de Probleemanalyse, het Plan van aanpak en de periodieke evaluaties het Re-integratieverslag. Uit het Re-integratieverslag moet duidelijk blijken wat u heeft gedaan om uw zieke werknemer aan werk te helpen. Dit verslag heeft uw werknemer nodig als hij een WIA-uitkering aanvraagt. Het UWV toetst het Re-integratieverslag kritisch.

Download hier de leaflet met onze werkwijze volgens het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter.

Wellicht is het opstellen van de Eindevaluatie / het maken van een goed dossier een behoorlijke belasting voor u en/of voor uw medewerker. In zo’n geval kunnen wij u beiden ondersteunen. De WIA-uitkering wordt dan op tijd en op de goede manier aangevraagd.

Verkorte IVA-aanvraag

Als uw zieke werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, kan hij in aanmerking komen voor een verkorte IVA met wachttijd. Deze uitkering kunt u in mindering brengen op uw loondoorbetalingsverplichting maar is ook voordelig voor uw werknemer. Wij adviseren u hier graag over.

Aanvraag deskundigenoordeel

Als de re-integratie van uw zieke werknemer niet loopt, omdat u bijvoorbeeld van mening verschilt met de bedrijfsarts, dan kunt u het UWV vragen om een deskundig, onafhankelijk oordeel. U kunt de volgende vragen stellen:

  • Kan mijn werknemer zijn eigen werk doen?
  • Is het aangeboden werk passend?
  • Heb ik voldoende aan re-integratie gedaan?
  • Doet mijn werknemer voldoende aan zijn re-integratie?
  • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken worden verminderd, als het werk wordt aangepast of mijn werknemer wordt herplaatst in een passende functie, eventueel door bijscholing?

Voor het UWV moet zowel de vraagstelling als de toelichting niet mis te verstaan zijn voor een juiste beoordeling. Dat luistert nauw. Zeker weten dat het goed zit? Laat ons het werk u uit handen nemen.

Heeft u andere vragen aan het UWV over kwesties rond de WIA, de ZW of de WW? Of wilt u een aanvraag doen? Neem gerust contact met me op!

Prijs

Gesprek en aanvraag: € 385,-, inclusief reiskosten
Aanvraag: € 150,00 per uur

Prijzen zijn exclusief BTW

Vragen?

Heeft u andere vragen aan het UWV over kwesties rond de WIA, de ZW of de WW? Of wilt u een aanvraag doen? Neem gerust contact met me op!

Ik help u graag verder

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af