15 februari 2024

Veiligheid eerst – Het gevaar van ontbrekende veiligheidsmaatregelen

John, een ervaren lasser bij een metaalbewerkingsbedrijf, merkt tijdens een drukke werkdag op dat de beschermkap van een lasmachine ontbreekt. In plaats van het werk stil te leggen, besluit hij toch door te gaan met zijn taken. Op hetzelfde moment passeert Linda, die recentelijk is aangesteld als preventiemedewerker.

Preventiemedewerker Online training Veiligheid op de werkvloer
33a48688-3a42-4714-bbb9-4cf2bc2caf7d
Geschreven door Mian Rouwhorst

De rol van de Preventiemedewerker

Linda grijpt onmiddellijk in. Ze stopt het werk en schakelt de technische dienst in om de beschermkap te vervangen. Tegelijkertijd informeert ze het management over het incident en de genomen maatregelen. De productie wordt even stilgelegd voor een grondige veiligheidscontrole van alle lasmachines.

Maar daar blijft het niet bij…

Linda organiseert een spoedvergadering met het productiepersoneel om het belang van veiligheidsmaatregelen te benadrukken. Ze herinnert hen aan het melden van potentiële gevaren en benadrukt dat de veiligheid van het personeel boven alles gaat.

Preventieve maatregelen

Vervolgens belt Linda mij op en vertelt over hetgeen wat is voorgevallen. “Stel je voor wat er had kunnen gebeuren? Hoe kan ik er nu voor zorgen dat dit soort risico’s in de toekomst zijn ingedekt?’ vraagt ze me. Ik attendeer haar op de Risico- Inventarisatie & Evaluatie.

Assist Verzuim ondersteunt Linda bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en daarna ook met een Plan van Aanpak. Daaruit komt een plan op voor regelmatige veiligheidsinspecties en Linda gaat medewerkers trainen in het juiste gebruik en onderhoud van de apparatuur. Ze werkt samen met het management om preventieve maatregelen te implementeren en ervoor te zorgen dat veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd. Linda rapporteert haar bevindingen aan het management en werkt samen met hen om onmiddellijke verbeteringen door te voeren. Ze signaleert verschillende potentiële veiligheidsrisico’s, zoals versleten beschermingsmiddelen en verouderde veiligheidsvoorschriften. Om het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, organiseert ze regelmatig veiligheidstrainingssessies.

Positieve verandering in veiligheidscultuur

Door de invoering van de veiligheidstrainingssessies worden John en zijn collega’s aangemoedigd om uit te blinken in veiligheidspraktijken. De bedrijfscultuur begint te veranderen

John en zijn collega’s voelen zich hierdoor gemotiveerd om bij te dragen aan een veilige werkomgeving. In de regelmatige feedbacksessies die zijn geïntroduceerd, bespreken het management en de medewerkers samen de voortgang en delen ze ideeën om de veiligheid verder te verbeteren.

Het resultaat is niet alleen een daling in het aantal incidenten, maar ook een toename in productiviteit en tevredenheid onder medewerkers. John en zijn collega’s zijn blij dat Linda, als preventiemedewerker, hun en hun veiligheid serieus neemt.

Veiligheid als prioriteit

Deze casus geeft de belangrijke rol van preventiemedewerkers weer, namelijk het waarborgen van een veilige werkomgeving. Wij ondersteunen preventiemedewerkers graag en daarom bieden wij een hiervoor een training aan. U ontvangt na de training een certificaat van deelname. In slechts 2 dagdelen leert de preventiemedewerker hoe hij of zij een verschil kan maken en investeert in de veiligheid van de organisatie.

Veiligheid eerst, altijd!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af