Bewegen houdt je gezond

Werkgevers focussen zich samen steeds meer op maximale inzetbaarheid van hun werknemers. Een gezonde leefstijl van werknemers speelt een grote rol bij inzetbaarheid. Gezondheid is een taak van werkgevers en werknemers. En daaraan dagen wij graag ons steentje bij! Wij stimuleren als hoofdsponsor van de Rijsserbergloop bewegen!

Doet u met ons mee? 

Winactie bedrijventicket

De bedrijvenloop is helaas vol. Wij hebben nog 1 bedrijventicket die we weg mogen geven. Dus wil jij samen met je collega’s meedoen met de Rijsserbergloop doe dan mee aan onze winactie.

 

Datum en Locatie

14 Juni 2019 – Atletiekvereninging Rijssen

Met een zeer uitdagend en heuvelachtig parcours door de prachtige omgeving van de Rijsserberg is de Assist Verzuim Rijsserbergloop een uitdaging voor zowel de recreatieve als de wedstrijdloper! Bekijk het parcours hier >

Tijdstip

Start Bambinoloop 18.00 uur

Start 10 kilometer 19.15 uur

Start 5 kilometer 20.30 uur

Alvast sfeer proeven? Bekijk hier ons minimagazine

 

Zo maak je kans

Wil jij met je collega’s meedoen aan de Assist Verzuim Rijsserbergloop op vrijdag 14 juni 2019? Wij verloten het allerlaatste teamticket!

Wij zien het belang van beweging voor gezondheid en stimuleren bedrijven dan ook graag om in beweging te komen. Daarom willen we het allerlaatste teamticket graag ter beschikking stellen aan het bedrijf wat beweging op de werkvloer stimuleert. Laat ons via onderstaand formulier weten hoe sportief jij en je collega’s zijn en wellicht staan we samen met jullie aan de start van de bedrijvenloop op 14 juni aanstaande.

Hoe sportief zijn jij en je collega's?

Contactgegevens
Gegevens Contactpersoon
Zet je motivatie kracht bij en stuur je sportieve bedrijfsfoto in.

Je kunt een foto uploaden van het type JPG, JPEG en PNG.

Bedankt voor je inzending; Je maakt kans op het allerlaatste bedrijventicket.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Bedrijventicket van Assist Verzuim. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1 – De winactie loopt van 8 maart 2019 tot 1 april 2019. De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 1 april.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie van de deelnemer als het bedrijf bij de deelname aan winactie. Assist Verzuim kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en medewerkers van Assist Verzuim.

6 – De prijs bestaat uit een teamticket voor 5 personen (minimaal 3 deelnemers) en biedt:

  • Deelname aan 5 of 10 km wedstrijd op vrijdag 14 juni 2019
  • Toegang tot de VIP tent inclusief hapje en drankje voor en na de wedstrijd
  • Bedrijfslogo’s op wedstrijdlocatie, teamfoto en herinneringen voor iedere loper
  • Hardloopclinics aangeboden door Atletiek Vereniging Rijssen
  • Meer informatie over de loop is te vinden op: www.rijsserbergloop.nl

7 – De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Assist Verzuim gerechtigd een andere winnaar te trekken.

8 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Assist Verzuim is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

9 – Deelnemers van de winactie geven Assist Verzuim toestemming om de aangeleverde informatie en eventuele foto’s te gebruiken op haar kanalen.

10 – Er kan bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Assist verzuim mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

12 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Assist Verzuim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

13 – Assist Verzuim is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

14 – Assist Verzuim is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

15 – Assist Verzuim is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

16 – Assist Verzuim is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Assist Verzuim daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Assist Verzuim op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

17 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

18 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Assist Verzuim zal zo spoedig mogelijk reageren.