15 februari 2024

Is een preventiemedewerker verplicht?

Veiligheid op de werkvloer is een voor iedere organisatie van belang. Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. Een van de maatregelen die bedrijven kunnen nemen, is het aanstellen van een preventiemedewerker. Maar is het hebben van een preventiemedewerker verplicht? In deze blog ga ik dieper in op deze vraag en licht ik de rol van een preventiemedewerker binnen een organisatie toe.

Preventiemedewerker Online training Veiligheid
33a48688-3a42-4714-bbb9-4cf2bc2caf7d
Geschreven door Mian Rouwhorst

Is een preventiemedewerker verplicht?

Ja, in Nederland is het aanstellen van een preventiemedewerker wettelijk verplicht voor elke werkgever in Nederland. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het doel van de Arbowet is om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en te verbeteren. Een preventiemedewerker speelt hierbij een cruciale rol.

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is iemand binnen de organisatie die zich bezighoudt met het voorkomen en beperken van arbeidsrisico’s. De taken van een preventiemedewerker variëren, maar ze omvatten over het algemeen:

  • Het inventariseren en evalueren van risico’s op de werkvloer.
  • Het opstellen en implementeren van maatregelen om deze risico’s te verminderen.
  • Het adviseren en ondersteunen van de werkgever en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Het samenwerken met de bedrijfsarts en andere betrokkenen bij het opstellen van het arbobeleid.

De preventiemedewerker kan daarnaast ook aanvullende taken op zich nemen.

Is alles omtrent veiligheid dan geregeld?

Nog niet. Naast het aanstellen van een preventiemedewerker, zijn werkgevers verplicht om een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben. De preventiemedewerker speelt een sleutelrol bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E. Daarnaast moet de preventiemedewerker goed samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Boetes bij het niet naleven van de verplichtingen

Wist u dat het niet voldoen aan de verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden kan leiden tot boetes? De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en kan boetes opleggen bij overtredingen. Het hebben van een preventiemedewerker en een up-to-date RI&E zijn belangrijke aspecten waar de inspectie op let.

Stel een preventiemedewerker aan!

Het aanstellen van een preventiemedewerker is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het draagt ook bij aan een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers. Wilt u uw preventiemedewerker voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden? Met deze trainging heeft hij of zij in slechts 2 dagdelen de benodigde kennis in huis!

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af