In het vorige blog eindigden we met de vraag: wat te doen als een arbeidsconflict niet op te lossen is? De werknemer staat nog steeds ziek gemeld…

Focus eerst op: arbeidsongeschiktheid door ziekte

Kan uw werknemer niet werken omdat hij ziek is? Volg dan de Wet Verbetering Poortwachter. Als u en uw werknemer het werken binnen uw onderneming (het eerste spoor) niet meer zien zitten, dan moet u uw werknemer begeleiden naar werk bij een andere werkgever (het tweede spoor). U legt in een plan van aanpak vast hoe u dit wilt vormgeven. Het is slim om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. U sluit het eerste spoor af. U richt zich samen voortaan alleen op het tweede spoor.

Richt daarna de aandacht op het arbeidsconflict

Is uw werknemer op termijn hersteld? Is er geen sprake meer van beperkingen vanwege ziekte? Dan kan de werknemer weer aan de slag. U kunt hem weer ‘hersteld’ melden. Alleen het arbeidsconflict speelt nu nog. Dit is nu enkel een arbeidsrechtelijke kwestie geworden.

Uw werknemer is verplicht mee te werken aan een oplossing

Hij moet zijn medewerking verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn om de oorzaken van het arbeidsconflict weg te nemen. U mag daarbij een proactieve opstelling van uw werknemer verwachten. Een conflict los je immers op door erover te praten. Weigert uw werknemer mee te werken aan een oplossing? Dan gaat het arbeidsrecht gelden. U hoeft de werknemer geen loon meer te betalen. Nu geldt de regel: geen arbeid, geen loon. Vindt de werknemer dat hij wel heeft meegewerkt aan een oplossing en dus wel recht heeft op loon? Dan moet uw werknemer dit aannemelijk maken in een loonvorderingsprocedure.

Ook moet zich inspannen om het conflict op te lossen

Wanneer u op het punt komt dat u het arbeidscontract wilt ontbinden, moet u immers twee zaken aannemelijk kunnen maken. Allereerst dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord. En daarnaast dat u er alles aan heeft gedaan om dit op te lossen.

Alle tips in vogelvlucht

  • Probeer een arbeidsconflict voor te zijn: ga op tijd met elkaar in gesprek;
  • Betrek een onafhankelijke (interne of externe) partij, desnoods een gecertificeerd mediator;
  • Beantwoord eerst de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is vanwege ziekte. Daarna pas de vraag of er sprake is van een arbeidsconflict;
  • Hanteer altijd de STECR Werkwijze Arbeidsconflicten;
  • Werk beiden mee aan de oplossing van het conflict;
  • Zet de loonbetaling niet zomaar stop. Het recht op loon vervalt alleen als uw werknemer niet meewerkt aan het oplossen van het probleem;
  • Gun de bedrijfsarts voldoende tijd om het gesprek te kunnen voeren, het liefst met hoor en wederhoor. Dat is anders dan het normale spreekuurcontact;
  • Laat de actuele medische situatie regelmatig door de bedrijfsarts beoordelen;
  • Vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV als één van beiden het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over deze complexe materie. Neem gerust contact met me op.