7 juli 2023

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

Per 1 juli 2023 zijn werkgevers en werknemers verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in verschillende documenten, zoals het plan van aanpak, de bijstellingen daarvan, de 1ste jaarsevaluatie en de eindevaluatie (RIV-stukken). Arbodeskundige Arno Schoonderbeek praat u in dit blog kort bij over de wijziging.

Wet- en regelgeving
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Het is van groot belang dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Om dit te realiseren, dragen zowel werkgevers als werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een essentieel onderdeel van dit proces is het gesprek tussen de werknemer en de werkgever. Om dit gesprek te bevorderen, zijn werkgevers en werknemers vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Waarom?

Deze nieuwe regeling heeft als doel de re-integratie soepeler te laten verlopen en het proces transparanter te maken. Het betrekken van zowel werkgevers als werknemers bij het re-integratieproces vergroot de kans op een succesvolle terugkeer naar werk.

Hoe gaat dit precies?

De visie van zowel de werkgever als de werknemer dient te worden vastgelegd op verschillende momenten, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. Het is van belang dat deze visie zowel op de korte als op de langere termijn gericht is, en dat werkgever en werknemer deze regelmatig kunnen bijstellen indien nodig.

Hoewel deze nieuwe regeling vastlegt wat vaak al de praktijk is, is zij bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en bij te dragen aan een succesvol traject. Het opnemen van de visies op het re-integratietraject in de betreffende documenten is een manier om transparantie en samenwerking te stimuleren.

Voor welke stukken geldt de wijziging?

De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen alleen geldt voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Wilt u ondersteuning?

Wij begrijpen dat het voor werkgevers en HR medewerkers een uitdaging kan zijn om op de hoogte te blijven van de veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot re-integratie. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning, dan staan onze specialisten voor u klaar. Onze Casemanagers en Arbo Business Partners beschikken over de juiste kennis en expertise om u te helpen bij het opstellen van de benodigde documenten en het in kaart brengen van de visies van zowel werkgever als werknemer.

Houd onze vervolgblogs in de gaten!

Zodra de nieuwe formulieren vanuit het UWV beschikbaar zijn, delen we hierover namelijk meer informatie en informeren we u over de praktische aspecten en richtlijnen met betrekking tot de verplichte visie van werkgever en werknemer in de RIV-stukken. Samen streven we naar een succesvol re-integratietraject en een duurzame terugkeer naar werk.

Vragen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met u vaste Casemanager of Arbo Business Partner.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af