‘Ja hoor eens, daar zijn jullie toch voor?!’ Erik heeft er duidelijk geen zin in. ‘Jullie hebben Bram de afgelopen week niet aan ’t werk gekregen en nu moet ík hem een brief schrijven? Schrijven jullie hem zelf maar dat ik hem niet betaal als hij niet komt werken. Bovendien: naar mij luistert hij toch niet!’

Erik is eigenaar van een transportbedrijf. Hij is van het type ‘niet lullen, maar poetsen’. Bram, één van zijn chauffeurs, heeft zich anderhalve week geleden ziek gemeld.

Erik belde ons op: ‘Morgen moeten al onze wagens de weg op. Ik heb Bram ook nodig. Zet er maar een beetje druk achter. Ik verwacht ‘m morgenochtend 6.00 uur hier. Het is altijd hetzelfde gedoe.’

Assist Verzuim is adviseur en sparringpartner

Helaas: wij zijn geen wonderdokters die elke zieke werknemer met een beetje ‘druk’ weer aan het werk kunnen toveren. Dianne, onze inzetbaarheidsadviseur, adviseert Erik om zelf ook contact op te nemen met Bram. Immers: elke werkgever blijft er zélf verantwoordelijk voor dat een zieke medewerker weer aan de slag gaat. Wij hebben als arbodienst de rol van adviseur en sparringpartner en overleggen met een werkgever over de te nemen stappen.

Blijf in gesprek met je werknemer!

Bram kwam de volgende dag om 6.00 uur niet opdagen. En de dag daarna ook niet. Dianne belt Erik op: hebben Bram en hij elkaar al gesproken in de tussentijd? Er is geen contact geweest. Wel vertelt Erik: ‘Bram is er met z’n hoofd niet bij de laatste tijd. Hij is slordig, hij lijkt ongeïnteresseerd. En hij is al vaker met een vaag verhaal vroeg naar huis gegaan. Dat kan ik niet gebruiken. Ik heb hier een berg werk liggen. Ik heb harde werkers nodig!’

Probleem gesignaleerd? Meld het om verzuim te voorkomen

Dit soort informatie is voor ons van groot belang. Graag horen we dat zo snel mogelijk van een werkgever, het liefst al voordat er sprake is van verzuim. Wij kunnen dan een preventief dossier aanleggen en actie ondernemen.  In dit geval had Erik als werkgever zelf ook al veel kunnen doen. Hij had een gesprek aan kunnen gaan met Bram. Misschien speelt er wel wat in zijn privésituatie of op de werkvloer.

De werkgever blijft aan zet

Dianne adviseert Erik: ‘Als je eraan twijfelt of Bram écht ziek is, laat hem dan de bedrijfsarts bezoeken. Als de bedrijfsarts ook vindt dat Bram gewoon kan werken, maar Bram komt niet, dan kun jij besluiten zijn loon stop te zetten.’ Bram gaat naar de bedrijfsarts. Deze stelt vast dat Bram halve dagen kan werken. Maar Bram is het daar niet meer eens…

Erik belt Dianne.  Zij adviseert Erik een brief te sturen naar Bram waarin hij aangeeft dat als Bram niet meewerkt, hij het loon stop zet. Ook kan hij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Erik voelt er weinig voor. Hij vindt dat wij degenen zijn die dit soort zaken moeten regelen. Ook blijft hij van mening dat wij ervoor moeten zorgen dat Bram weer aan het werk gaat.

Advies opvolgen belangrijk voor poortwachtergarantie

Dianne neemt de tijd om Erik uit de leggen wat zijn rechten en plichten zijn bij ziekte van een werknemer. Erik begint te beseffen dat wij hem geheel terzijde staan met onze kennis en kunde, maar dat hij zelf een grotere rol te spelen heeft als werkgever bij het verzuim van Bram. Hij vraagt ons gelukkig na verloop van tijd zelf welke stappen hij moet zetten om zijn recht op Poortwachtergarantie niet te verspelen.

De communicatie tussen Erik en Bram verbetert. En daardoor gelukkig ook de re-integratie van Bram.