30 mei 2023

Stappenplan voor het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is voor u als werkgever een essentieel instrument om de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en waar mogelijk aan te pakken. Het opstellen van een RI&E is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook van cruciaal belang om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. U kunt uw RI&E door een Arbodeskundige laten maken of hem zelf maken. In deze blog bied ik u graag een praktische en stapsgewijze handleiding voor het opstellen van een effectieve RI&E.

Preventiemedewerker Arbeidsrisico's Risico Invertarisatie en Evaluatie

Stap 1: Inventarisatie de risico’s

Voordat u begint, is het belangrijk om voldoende informatie te verzamelen over uw organisatie, de werkplekken en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Verzamel bestaande documenten zoals veiligheidsvoorschriften, bedrijfsprocessen, eerdere incidentrapporten en andere relevante gegevens. Analyseer de verzamelde informatie en identificeer de potentiële risico’s die aanwezig kunnen zijn in de verschillende werkprocessen en op de werkplekken. Denk aan fysieke risico’s zoals gevaarlijke stoffen, ergonomische aspecten, machines en apparatuur, maar ook psychosociale risico’s zoals werkdruk en sociale veiligheid.

Let op: uw RI&E moet worden getoetst door een deskundige, zoals een bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige. Tenzij u minder dan 25 werknemers hebt, inclusief inleen- of uitzendkrachten, én gebruik hebt gemaakt van een branche-erkende RI&E. Deze kunt u hier vinden.

Stap 2: Evaluatie

Nadat de lijst met risico’s in uw bedrijf opgesteld is, komt het evalueren van de risico’s. Vergelijk de geïdentificeerde risico’s op basis van de kans dat ze zich voordoen en de mogelijke impact op de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Maak gebruik van beoordelingstools, checklists of andere geschikte methoden om de risico’s objectief te beoordelen. Bepaal vervolgens de prioriteit van de geïdentificeerde risico’s op basis van de ernst ervan. Focus op de risico’s die het grootste gevaar vormen voor de werknemers en degenen met het hoogste potentieel voor letsel of schade.

Stap 3: Stel een Plan van Aanpak op

Nadat de rangorde van de risico’s is bepaald, wordt gekeken hoe de risico’s worden aangepakt. Ontwikkel een Plan van Aanpak waarin wordt beschreven hoe de geïdentificeerde risico’s worden aangepakt en welke maatregelen er genomen moeten worden. Bepaal concrete doelstellingen, deadlines en verantwoordelijkheden. Houd rekening met technische, organisatorische en persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Stap 4: Toetsen van de RI&E

Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet? Laat de RI&E toetsen door de kerndeskundige via uw arbodienst. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige zijn. Zij kijken of alle risico’s goed zijn vastgesteld, of de maatregelen in orde zijn en of de RI&E aan de regels voldoet. Het is verstandig om regelmatig een toetsing te laten doen, vooral bij grote veranderingen. De deskundige geeft advies over verbeteringen voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Let op: soms is toetsing niet nodig! Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt om uw RI&E op te stellen. In dit informatieboekje vindt u bij stap 4 een stroomschema waarin u kunt nagaan of u verplicht bent om uw RI&E te laten toetsen.

Stap 5: Aan de slag

De laatste stap is het in praktijk brengen van de uitkomsten van de RI&E, de beheersmaatregelen. Bepaal wie de leiding neemt en ga aan de slag! Het is van cruciaal belang dat de RI&E en het Plan van Aanpak duidelijk en overzichtelijk worden gedocumenteerd. Dit zorgt voor naleving van de voorschriften en effectief beheer van arbeidsrisico’s. Helaas wordt deze laatste stap vaak verwaarloosd. Het is jammer dat u tijd en moeite steekt in het uitvoeren van een RI&E, om vervolgens de resultaten in een la te laten verdwijnen. Zonde, want het uiteindelijke doel is het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor u, uw werknemers en derden.

banner training rie 2560 x 847 px

Taak van de Preventiemedewerker

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf namelijk gemakkelijk zelf doen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven is het vaak de directeur die de taken van de preventiemedewerker verzorgt. Wilt u meer leren over de functie van de preventiemedewerker? Om (startende) preventiemedewerkers te ondersteunen, organiseren wij regelmatig de Training Preventiemedewerker.

Wilt u hulp bij het opstellen van de RI&E?

Zowel het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak als het toetsen nemen wij u graag uit handen. Neem contact op met uw vaste casemanager. Hij of zij kan u meer vertellen over de RI&E en de kerndeskundigen die u kunnen helpen. Wilt u liever direct een offerte ontvangen? Mail dan uw aanvraag naar interventies@assistverzuim.nl.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af