27 april 2014

Stel u heeft een arbeidsconflict met uw werknemer, wat doet u?

Arbeidsconflict
Geschreven door

Uw werknemer Jan de Grijp meldt zich ziek met griep. Na een week is Jan nog steeds ziek. U vermoedt dat er meer aan de hand is dan alleen griep. Vorige week heeft u namelijk voor de derde keer op rij een heftig gesprek gehad met Jan over de wijziging in zijn functie. Tijdens dit laatste gesprek heeft hij aangegeven dat hij de wijziging in zijn functie niet langer accepteert. Wat nu?

Jan wordt uitgenodigd bij de bedrijfsarts. Die moet beoordelen of er sprake is van ziekte of gebrek. Ook de bedrijfsarts constateert dat de klachten van Jan een dieperliggende oorzaak hebben. Hij schrijft in zijn rapport dat er sprake is van een arbeidsconflict en adviseert een mediationtraject.

Stap 1: Arbeidsconflict vaststellen

Het is belangrijk dat u zeker weet of er sprake is van een arbeidsconflict. Er kan ook sprake zijn van ziekte, ondanks dat u iets anders vermoedt. Een bezoek aan de bedrijfsarts geeft helderheid. De bedrijfsarts is namelijk de enige die mag beoordelen of er sprake is van ziekte of gebrek. Een zieke werknemer moet binnen 6 weken gezien worden door de bedrijfsarts. Dat staat in de Wet Verbetering Poortwachter.

Stap 2: Zelf oplossen?

Meestal wordt er gekeken of er nog een kans is dat beide partijen er met elkaar uit kunnen komen, zonder hulp van buitenaf. U en Jan kunnen echter geen goed gesprek meer met elkaar voeren. Er is al vaker gediscussieerd over het onderwerp maar u komt er niet uit. Bovendien bent u er direct bij betrokken. Dat maakt het nagenoeg onmogelijk om neutraal naar de kwestie te kijken en het geschil op te lossen. Daarom adviseert de bedrijfsarts een bemiddelaar, een mediator.

Stap 3: Of een mediationtraject?

Een mediator inventariseert de belangen én verlangens van beide partijen. Dus niet alleen wat u en uw werknemer van elkaar verlangen, maar ook waarom en met welk doel. Dat geeft helderheid. Daarnaast laat hij zien welke situaties mogelijk zijn als beide partijen de kwestie niet kunnen oplossen met mediation. Een mediator zorgt altijd voor een neutrale en gelijkwaardige setting zonder machtsverschil of dreiging.

Wilt u gelijk of wilt u geluk?

Bij mediation gaat het niet om de vraag wie gelijk heeft. De mediator zal dit soort discussies niet aangaan. Willen u of uw werknemer dat deze discussie toch gevoerd wordt? Dan moet u naar een rechter stappen. Mediation doet recht aan beide partijen: geen winnaar, geen verliezer, maar het samen oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar.

Dat is ook het belangrijkste verschil met een advocaat. Een advocaat verdedigt de belangen van zijn klant en zal streven naar zoveel mogelijk genoegdoening voor deze klant. De kans op een win – win situatie wordt hierdoor minimaal. In de volgende situaties is het wel handig om een advocaat in te schakelen:

  • als één van de partijen koste wat het kost gelijk wil hebben
  • als één van de partijen een juridische uitspraak wil
  • als er sprake is van een strafbaar feit

Assist Verzuim & Mediators Network

Assist Verzuim werkt nu een jaar samen met Mediators Network.

88% van de doorverwezen mediations zijn het afgelopen jaar succesvol afgerond. Dat betekent dat de werknemer en werkgever samen hebben gekozen voor:

  1. re-integratie met het maken van werkafspraken, of
  2. beëindiging van de arbeidsovereenkomst op een correcte manier

De helft van deze mediations kwam gemiddeld in twee weken tot dit resultaat.

Bij 12% van de mediations zijn partijen niet tot overeenstemming gekomen en hebben aansluitend een juridische procedure opgestart.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het werk Mediators Network of advies over wat u het beste kunt doen in uw situatie? Neem dan contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur. Hij of zij helpt u graag!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid