27 november 2023

Sta op tegen werkstress: Samen bouwen aan een gezonde werkomgeving!

Uit onderzoek van TNO blijkt dat bijna 30% van de werknemers verzuimt als gevolg van een te hoge werkdruk. Dit kost u als werkgever dagelijks gemiddeld 315,- per werknemer. In deze blog delen we waardevolle tips om een werkomgeving te creëren waarin het welzijn van uw werknemers centraal staat en de impact van werkdruk op uw organisatie te verminderen.

Duurzame inzetbaarheid Werkstress
Geschreven door Mieke van der Hamsvoort

De TNO factsheet 2023 laat meerdere verontrustende ontwikkelingen in de werkomgeving zien. Doortastende stappen zijn nodig om samen te werken aan een gezondere en veerkrachtigere werkomgeving.

Natuurlijk kunt u als werkgever verzuim niet altijd voorkomen. Maar u kunt zich wel inzetten om een werkomgeving te creëren voor de werknemers waarin welzijn centraal staat. We hebben wat tips op een rij gezet.

1. Herken stress-signalen

Kijk niet weg van signalen die mogelijk wijzen op stress of werkdruk bij uw werknemer(s):

  • Fysieke ongemakken zoals rugpijn en vermoeidheid
  • Veranderingen in gedrag, zoals terugtrekken en een kort lontje hebben
  • Cognitieve problemen, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid en besluiteloosheid
  • Negatieve gevoelens en gedachten
  • Regelmatige, korte ziekmeldingen

Ga het gesprek met uw werknemer aan op het moment dat u bovenstaande signalen tegenkomt. Wellicht dat oplossingen nog niet direct op tafel komen, maar de werknemer voelt zich wel gezien en gehoord.

 

2. Zorg voor een veilige en fijne werksfeer

Besef dat werknemers vaak aarzelen om aan te geven dat het niet goed met hen gaat. Zorg voor een goede relatie met uw werknemer; dat maakt de drempel laag om met knelpunten of problemen naar u toe te komen. Om uw werknemers uit te nodigen hun verhaal te vertellen kunnen de volgende vragen helpend zijn: Hoe voel je je? Wat heb je van mij nodig om je werk goed te kunnen doen? Hoe ervaar je de werkdagen? En is de werk-privé balans in verhouding?

Zorg ervoor dat werknemers zich op hun gemak voelen om aan te geven wanneer ze stress ervaren. Overweeg het aanstellen van een coach of mentor die hen begeleidt bij het stellen van grenzen en het verminderen van werkstress. Als leidinggevende is het van belang om zelf het goede voorbeeld te geven. Dit kan gedaan worden door werkdruk en werkstress te benoemen en openlijk bespreekbaar te maken. Plan regelmatig individuele gesprekken met werknemers om te evalueren hoe het gaat en om te bepalen of er behoefte is aan extra hulp of ondersteuning.

 

3. Goede werk-privébalans

Als u merkt dat een werknemer regelmatig overuren maakt, is het cruciaal om tijdig in te grijpen om langdurig verzuim te voorkomen. Binnen drie maanden ingrijpen vergroot de kans op een snel herstel van (de eerste tekenen van) overspannenheid. Wanneer een werknemer langer dan zes maanden werkstress ervaart en niet in staat is om te werken, spreekt men van een burn-out. De gemiddelde hersteltijd hiervoor is 279 dagen, iets wat u uiteraard wilt voorkomen.

Bied uw werknemers de mogelijkheid tot flexibel werken, bijvoorbeeld door thuiswerken of het instellen van flexibele werktijden. Moedig werknemers aan regelmatig pauzes te nemen en vakantiedagen op te nemen. Verlof opnemen is wettelijk verplicht, helaas vergeten sommige werknemers dit wel eens. Tegenwoordig zijn we overal bereikbaar, ook in het weekend of op de dagen dat werknemers vrij zijn. Maak daarom duidelijke afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd om werkstress te verminderen. Het kan namelijk aanzienlijke stress veroorzaken als werknemers buiten werktijd nog moeten reageren op werkgerelateerde zaken. Ook hierbij geldt dat u als werkgever het goede voorbeeld kunt geven.

4. Vier successen

In het dagelijkse werk is het waardevol om regelmatig uw waardering te uiten. Het uitspreken van complimenten draagt bij aan het gevoel van gehoord worden en de motivatie om goed werk te leveren. Werknemers die geregeld complimenten ontvangen, ervaren meer plezier in hun werk en minder stress. Als u ziet dat een collega een lastige situatie met een klant heeft opgelost, kunt u een compliment geven voor de inzet en professionaliteit. Of als een collega een belangrijk project heeft afgerond met indrukwekkend resultaat, kunt u hem een compliment geven voor zijn succesvolle inspanningen. En vergeet niet om af en toe tegen uw collega te zeggen dat u gewoon lekker gewerkt hebt samen!

 

5. Ken de sterke en zwakke punten

Voor werkgevers is het van groot belang om inzicht te hebben in waar hun werknemers goed in zijn en wat hen motiveert, maar ook om te weten welke taken of situaties juist stress veroorzaken. Bespreek capaciteiten, zwakke punten en interesses en werk samen aan het identificeren van taken en verantwoordelijkheden die het beste aansluiten bij de sterke punten van de werknemer. Hierdoor blijven werknemers gemotiveerd, presteren ze beter en lopen ze minder snel het risico op overbelasting.

Overweeg samen de mogelijkheden voor bijscholing of trainingen om vaardigheden te verbeteren. Hierdoor kan de werknemer zich verder ontwikkelen en praktische tools verwerven om effectief om te gaan met diverse werksituaties en emotionele belasting. Een rol zonder voldoende uitdaging en vernieuwing kan ook stress veroorzaken. Daarom is het aan te raden samen een plan op te stellen om proactief werkstress te voorkomen.

 

6. Op weg naar een gezonde werkomgeving

U kunt als werkgever dus best veel doen om te voorkomen dat werknemers uitvallen met klachten ten gevolge van werkdruk of -stress. Het voeren van openhartige gesprekken is daarbij het allerbelangrijkste. De werknemer zal zich gezien en gehoord voelen waardoor oplossingen gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Heeft u hulp nodig dan kunnen wij de werknemer ondersteunen om te voorkomen dat hij/zij uitvalt of de Bedrijfsarts inschakelen voor een preventief consult. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke van der Hamsvoort 06 – 38 60 31 06 of m.vanderhamsvoort@assistverzuim.nl

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af