16 november 2023

Rouw en Werk

Een van de moeilijkste dingen die we tegenkomen in ons leven, is het omgaan met verlies. Iedereen maakt het vroeg of laat mee. Deze situatie roept vragen op over hoe we als personen, vrienden en werkgevers omgaan met de emotionele last van verlies. Hoe blijven we sterk als we ons verdrietig voelen? En hoe zorgen we ervoor dat er op het werk ruimte is voor zowel onze taken als onze gevoelens?

Ziekteverzuim Overlijden Rouw
Anneke
Geschreven door Anneke Koning

Harmen heeft zijn dierbare verloren door een tragisch ongeval, en zijn wereld is compleet ontwricht. Desondanks blijft hij overeind om het proces van verlies te doorlopen. In een overlevingsmodus schakelt hij direct over naar actie om alles te regelen na het overlijden van zijn dierbare. Zijn eigen verdriet parkeert hij, omdat hij er immers moet zijn voor zijn partner, kinderen, en de herinnering aan zijn overleden dierbare.

Rouwproces

Naast het verlies en verdriet wordt Harmen geconfronteerd met allerlei administratieve zaken die komen kijken bij het overlijden. Bij Harmen is er niet meteen ruimte om het verlies te verwerken en dringt het verlies nog niet meteen door. Wanneer alles gedaan is om zijn dierbare een waardig afscheid te geven, wordt het stil. Harmen pakt zijn werk weer op, maar de rouwverwerking is nog niet begonnen. Er was simpelweg geen tijd voor, want de afgelopen weken werd hij geleefd.

Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier maar het is wel gebleken dat rouwende mensen de volgende fases doorlopen in het rouwproces:

 • Ontkenning
 • Protest (of boosheid)
 • Onderhandelen en vechten
 • Depressie
 • Aanvaarding

Mens, rouw en werk

De mix van mens, rouw, en werk vormt op den duur toch een ingewikkeld samenspel voor Harmen. Hij voelt dat hij niet altijd begrepen wordt op zijn werk. Tijdens het rouwproces kreeg hij te maken met fysieke en mentale klachten. Zijn eetgewoonte veranderde, hij kreeg last van vermoeidheid, concentratieproblemen en slapeloosheid. Niemand in zijn werkomgeving had door hoe hij worstelde met zijn emoties. Harmen kreeg een burn-out en was volledig opgebrand.

Rouwverlof

De Vakbond CNV zet zich al jaren in om rouwverlof op te nemen in verschillende sectoren via de CAO. Zonder aandacht voor rouw kan het als een boemerang terugkomen, in de vorm van langdurig verzuim. Dit legt niet alleen extra last op de rouwende, maar brengt ook aanzienlijke kosten met zich mee voor werkgevers, met re-integratie en alles wat daarbij hoort.

Voorkom langdurig verzuim

Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 werkgevers rouwende werknemers te weinig ruimte geven om hun verlies te verwerken. Ruim een kwart krijgt geen begrip voor hun situatie vanuit hun werkgever. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1900 werkenden die de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met rouw. 37% van de rouwende werknemers ging te snel aan het werk na het verlies. 28% kon voor langere tijd niet functioneren. Uiteindelijk kost de werkgever dit veel geld door een hoog ziekteverzuim en burn-outs . Ook gaf meer dan de helft van de ondervraagde aan dat ze langer verlof nodig hadden.

Blijf met elkaar in gesprek!

Het voorkomen van langdurig verzuim begint met erkenning, begrip en ondersteuning voor rouwende werknemers. CNV pleit voor een cultuur waarin dit mogelijk is. Samen kunnen we de kosten en belasting verminderen en een betere ondersteuning bieden aan degenen die het heel hard nodig hebben.

Samenwerken

Laten we samenwerken om rouw een plek te geven in de werkomgeving. Het vraagt om begrip, open communicatie en een gedeelde verantwoordelijkheid. Door deze aspecten te integreren, kunnen we een omgeving creëren waarin werknemers zich gesteund voelen, ongeacht de uitdagingen die rouw met zich meebrengt.

Er zijn geen specifieke richtlijnen over hoe je moet omgaan met een rouwende werknemer, maar enkele kernpunten zijn als volgt:

 1. Een veilige haven bieden: Creëer een werkomgeving waarin de rouwende werknemer zich vrij en veilig voelt om zijn gevoelens te delen. Een plek waar kwetsbaarheid wordt omarmd
 2. Empathische aandacht: Bied oprechte aandacht vanuit de werkgever, waarbij de focus ligt op begrijpen in plaats van oordelen. Luister met het hart en erken het verdriet.
 3. Samen op maat gemaakte oplossingen bedenken: Ga in overleg met de werknemer om oplossingen te vinden die passen bij zijn unieke behoeften. Dit kan flexibel werken, aangepaste werktijden, of andere ondersteunende maatregelen omvatten.
 4. Zorg voor een vertrouwelijke omgeving: Benadruk het belang van vertrouwelijkheid, waarbij de privacy van de rouwende werknemer wordt gerespecteerd.
 5. Aandacht van collega’s en leidinggevenden: Moedig een cultuur aan waarin collega’s en leidinggevenden bewust zijn van de situatie en elkaar steunen zonder stilzwijgen. Een kleine blijk van medeleven kan een groot verschil maken.
 6. Ruimte voor rouwverwerking: Geef ruimte voor rouwverwerking, waarbij de werknemer op zijn eigen tempo de uitdagingen kan aangaan. Respecteer het unieke proces dat elke persoon doormaakt.
 7. Neem de vrees voor ‘verkeerde’ vragen weg: Moedig een cultuur aan waarin mensen zich vrij voelen om vragen te stellen, wetende dat het tonen van interesse belangrijker is dan perfecte woorden vinden.
 8. Ziekteverzuim bij rouw: Zorg voor intern beleid dat de specifieke behoeften van rouwende werknemers aanpakt. Bied ondersteuning bij de terugkeer naar werk na rouwverlof, met aandacht voor een geleidelijke re-integratie.

Wilt u meer informatie? Bezoek de volgende websites:

 • CNV – Rouw vind u meer informatie over rouw in het algemeen
 • Stichting Rouwkost is specifiek voor ouders die na het verlies van kind(eren) praktische en emotionele ondersteuning zoeken.

Kunt u als werkgever advies gebruiken over een situatie waarin een werknemer aan het rouwen is? Neem dan contact op via a.koning@assistverzuim.nl of bel 0548 533 558.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af