14 december 2017

Privacy geboeid of geboeid? #2 U hoeft niet alles te weten!

Privacy
Geschreven door

U hoeft niet alles te weten!

Werkgever Hans vond de terugkoppeling van onze casemanager op de ziekmelding van Philip – op z’n zachts gezegd – summier! Dat las u in het eerste blog van onze Privacy-reeks. Ook las u dat het (bijna) nooit is toegestaan om gegevens over de gezondheid van uw werknemers vast te leggen. In dit blog leg ik uit waarom de casemanager vaak zo kort is in de terugkoppeling van de ziekmelding. En: wanneer het wél is toegestaan om gezondheidsgegevens vast te leggen.

Een werkgever hoeft niet te weten wat een werknemer mankeert

Voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering doet dat er namelijk niet toe. Het enige dat u als werkgever moet weten is wat de werknemer kan en niet kan. En vooral: wanneer hij weer aan het werk kan.

Alleen de bedrijfsarts en de casemanager kunnen in het medisch dossier

Onze casemanagers werken ‘onder delegatie van taken’. Dat betekent dat zij onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werken. Ze mogen dus taken van de bedrijfsarts overnemen. Zij zijn gemachtigd om dezelfde relevante medische gegevens te verzamelen als de bedrijfsarts. Zij mogen de werknemer dus vragen waarom zij/hij zich ziekmeldt.

Andere personen hebben geen toegang

Andere bedrijfsartsen, andere casemanagers, andere collega’s van Assist Verzuim, de werkgever: niemand heeft verder toegang tot het medische dossier. Deze gezondheidsgegevens zijn erg goed beschermd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt de privacy van de werknemer.

De werkgever krijgt niet alles te horen

Onze casemanagers vallen door de taakdelegatie ook onder het afgeleide beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Dat betekent dat zij dezelfde informatie uitwisselen met de werkgever als de bedrijfsarts. De casemanager mag volgens de wet alleen de volgende gegevens over de gezondheid van zieke werknemers doorgeven aan de werkgever:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is
  • de verwachte duur van het verzuim
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is
  • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever moet treffen in het kader van de re-integratie

De casemanager helpt u zich aan de wet te houden

De casemanager vraagt de aard van de klachten uit. Dat doet zij in opdracht van de bedrijfsarts. Niet in opdracht van de werkgever. Daarom verwijdert de casemanager deze gegevens uit de terugkoppeling. En uit het contact. En daarom vraagt de casemanager u deze gegevens uit het plan van aanpak te houden. Niet om u dwars te zitten, maar om u te helpen u aan de wet te houden. En om de consequenties van een overtreding te voorkomen.

‘En als de werknemer mij nou zelf alles vertelt?’

Nog even terug naar Hans. Hij geeft aan dat hij en Philip een goede werkrelatie hebben:  ‘Hij vertelt me in alle eerlijkheid alles over zijn aandoening. Hij vindt het geen probleem dat ik het weet. Hij geeft zelfs aan dat hij het fijn vindt om er met mij over te praten’. Het is natuurlijk mooi als je zo’n relatie hebt met je werknemers: vooral volhouden. Maar ik waarschuw Hans wel dat hij – ondanks deze goede relatie – wettelijk gezien deze gegevens op geen enkele wijze mag vastleggen. Ook al vindt Philip het geen enkel probleem, Hans is in overtreding als hij deze bijzondere persoonsgegevens vastlegt.

Er is één uitzondering…

U mag als werkgever alléén de gegevens over de gezondheid van werknemer vastleggen als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als een werknemer een allergie heeft. Want alleen op deze manier kunt u adequaat handelen als er zich een levensbedreigende situatie voordoet.

Heeft u vragen over privacy?

Of wilt u checken of u bijzondere persoonsgegevens registreert? Neem dan gerust contact met mij op. Ik vertel u graag meer. Ook uw casemanager kan u verder helpen met privacy.

Abonneren op deze blogreeks?

Binnenkort verschijnt blog nummer 3 in de reeks Privacy: geboeid of geboeid. Wilt u zich abonneren op deze blogreeks stuur dan een email met uw emailadres naar c.kreijkes@assistverzuim.nl

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af