1 maart 2015

Mijn teamleider gelooft mij niet. Maar ’t ligt echt niet aan mij…

PSA

Verzuim door spanningsklachten? Een vertrouwenspersoon helpt.

“Dat Jannie mij niet gelooft. Dat vind ik nog het allerergste!” Aan de andere kant van de lijn hoor ik dat Roosmarijn even flink haar neus snuit en diep ademhaalt. Zojuist belde ze mij in tranen op. Roosmarijn werkt in een verzorgingshuis voor ouderen. Ze heeft zich ziek gemeld vanwege een vervelende gebeurtenis. We maken een afspraak, zodat Roosmarijn haar hart kan luchten.

Klacht ingediend

Roosmarijn vertelt me tijdens dit gesprek dat haar leidinggevende Jannie een klacht heeft gekregen over haar. Roosmarijn zou één van haar cliënten te hardhandig aangekleed hebben. Het gaat om een oudere heer waarmee het de laatste tijd al vaker niet boterde. Roosmarijn heeft Jannie zelf op de hoogte gebracht van deze stroeve omgang.

Verzuim door spanning

“Ik heb deze meneer helemaal niet hardhandig aangekleed. Echt niet. Hij is alleen verward. Dat is hij wel vaker.” Roosmarijn vertelt dat Jannie bij haar verhaal kwam halen toen zij de klacht ontving. Jannie nam het voor de cliënt op en leek haar niet serieus te nemen. “Ik voelde me zo gestrest! Met zoveel spanning kon ik niet meer werken. Als je eigen leidinggevende je niet meer gelooft… ” Roosmarijn raakt weer overstuur als ze erover vertelt.

Een vertrouwenspersoon helpt

Bij deze en andere vormen van  psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gaat een vertrouwenspersoon als volgt te werk:

  • De vertrouwenspersoon bied een luisterend oor

Roosmarijn voelt zich gehoord. Het zorgt ervoor dat ze bereid is mee te denken over een oplossing. Het geeft haar ook vertrouwen. Omdat Roosmarijn behoorlijke spanningsklachten heeft door de situatie besluiten we samen om de bedrijfsarts in te schakelen. Roosmarijn bepaalt zelf of de bedrijfsarts en de werkgever op de hoogte worden gebracht van het gesprek met de vertrouwenspersoon.

  • De vertrouwenspersoon schakel de bedrijfsarts in

De bedrijfsarts moet beoordelen of er bij Roosmarijn sprake is van ziekte of gebrek. De bedrijfsarts geeft advies aan de werkgever en aan Roosmarijn op welke manier er iets aan haar klachten gedaan kan worden. Ook geeft hij aan wat de verwachte duur van haar verzuim is.

  • De vertrouwenspersoon geef advies over het bevorderen van herstel

Er zijn verschillende acties mogelijk die het herstel van Roosmarijn kunnen bevorderen. En die de werkrelatie tussen haar en Jannie kunnen herstellen. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een coach, een mediator, of van een bedrijfsmaatschappelijk werker. De vertrouwenspersoon adviseert Roosmarijn over de beste vervolgstap.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de begeleiding van een vertrouwenspersoon in dit soort situaties of andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Neem dan contact met ons op op 0548 533 544 of via sales@assistverzuim.nl

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid