27 augustus 2020

Loonwaarde en loondoorbetaling tijdens ziekte. Wat is het verschil?

Loonwaarde Loondoorbetaling
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Tobias is ziek. In eerste instantie verwacht zijn werkgever dat het niet lang zal duren voordat Tobias weer volledig aan het werk kan. Helaas blijkt al snel dat dit niet zomaar zal gaan. De werkgever van Tobias is op de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Maar tijdens het re-integratietraject wordt ineens ook over het begrip loonwaarde gesproken. Wat is eigenlijk het verschil?

Hoe zit het met loondoorbetaling tijdens ziekte?

Kan uw werknemer zijn werk niet meer (volledig) doen door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid? Dan heeft hij of zij maximaal 104 weken recht op de doorbetaling van het loon. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de hoogte van uw loondoorbetalingsverplichting zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar 70% is. In het eerste ziektejaar is de ondergrens het wettelijk minimumloon. Deze ondergrens is in het tweede ziektejaar niet meer van toepassing.

Bij individuele arbeidsovereenkomst of cao kunt u hiervan in het voordeel van uw werknemer afwijken. Controleer dus de regels over loon en ziekte in uw cao.

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter is iets anders. Het gaat hier namelijk om de economische waarde van feitelijk geleverde arbeid van uw arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan ook ander of aangepast werk zijn. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een (herstel) percentage van het normale loon.

Voor de berekening van de loonwaarde dient u te bepalen wat de actuele inzetbaarheid (uren) van uw arbeidsongeschikte werknemer op hoofdtaken is, in welk tempo het werk wordt uitgevoerd en welke kwaliteit geleverd wordt. In dit blog leest u hier meer over en laten we u aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoe u de loonwaarde kunt berekenen.

Wie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de loonwaarde?

Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van u als werkgever. Dit gegeven mag u in uw administratie verwerken en dient u door te geven aan uw inkomensverzekeraar. Vindt u het lastig om de loonwaarde te bepalen? Wij adviseren u hierbij graag. Onze Arbeidskundigen gebruiken hiervoor een gevalideerde methode.

Vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze Arbodeskundigen Arno Schoonderbeek en Nathalie Viskaal.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid