8 mei 2020

Loonwaarde. Hoe zit dat?

Re-integratie Loonwaarde Wet- en regelgeving
arno Geschreven door Arno Schoonderbeek

Als uw medewerker arbeidsongeschikt uitvalt, moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk te laten hervatten. Eén van de belangrijkste dingen tijdens een re-integratietraject is het toekennen van loonwaarde. Maar wat is dat nu eigenlijk en hoe stelt u die vast? En hoe zit het dan met loondoorbetaling tijdens ziekte?

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Op het moment dat uw werknemer door ziekte of gebrek zijn werk niet meer (volledig) kan doen en zich ziek meldt, geldt er voor u als werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Uw werknemer heeft dan recht op maximaal 104 weken doorbetaling van het loon.

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de hoogte van uw loondoorbetalingsverplichting zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar 70% is. In het eerste ziektejaar is de ondergrens het wettelijk minimumloon. Deze ondergrens is in het tweede ziektejaar niet meer van toepassing. Bij een individuele arbeidsovereenkomst of in de cao kunt u hiervan in het voordeel van uw werknemer afwijken.

Re-integratieverplichting

Tijdens de loondoorbetalingperiode rust er een re-integratieplicht op uw werknemer én op u als werkgever. Van u wordt verwacht dat u er alles aan doet, dat in alle redelijkheid van u verwacht kan worden, om uw werknemer passend werk aan te bieden. Van uw werknemer wordt in dit traject verwacht dat hij of zij er alles aan doet om passend werk te krijgen bij u of een andere de werkgever.

Loonwaarde is geen loondoorbetaling

Op het moment dat uw verzuimende werknemer aan het werk is in eigen of aangepast werk bij u of bij een andere werkgever is het van belang om een reële loonwaarde voor dit werk vast te stellen. Loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter is dus iets anders dan loondoorbetaling tijdens ziekte. Bij loonwaarde gaat het namelijk om de economische waarde van feitelijk geleverde arbeid van uw arbeidsongeschikte werknemer. Het kan dus zijn dat uw werknemer arbeid levert die een andere waarde heeft dan het loon wat doorbetaald wordt. De geleverde waarde van deze arbeid wordt afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden, en wordt uitgedrukt in een (herstel) percentage van het normale loon.

Hoe stelt u de loonwaarde vast?

Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van u. Dit gegeven mag u in uw administratie verwerken en dient u door te geven aan uw inkomensverzekeraar.

Voor de berekening van de loonwaarde dient u te bepalen wat actuele inzetbaarheid (uren) van uw arbeidsongeschikte werknemer op hoofdtaken is, in welk tempo het werk wordt uitgevoerd en welke kwaliteit geleverd wordt. Vindt u het lastig om dit te bepalen? Wij kunnen u hierbij adviseren. Onze arbeidsdeskundigen gebruiken hiervoor een gevalideerde methode.

Rekenvoorbeeld

Gaat u de loonwaarde eerst zelf proberen vast te stellen? Mogelijk kan ons rekenvoorbeeld u dan helpen.

In het kader van de re-integratie is uw werknemer 20 van de 40 contracturen per week werkzaam in eigen deeltaken. De normale beloning voor deze deeltaken is € 12,- per uur, terwijl het normale uurloon van uw werknemer € 14,- is. Omdat er sprake is van extra rustmomenten verdeeld over de dag, is sprake van prestatieverlies. U schat dit verlies samen met uw werknemer in op 10%.

Berekening op basis van het loon:
40 x € 14 = € 560,–
20 x € 12 = € 240,–
€ 240,– x 0,9 = € 216,–
Het herstelpercentage is: € 216,– / € 560,– x 100 = 38%

Berekening op basis van uren:
20/40 = 0,5
Uurloonverlies: 12/14 = 0,85
Prestatieverlies: 9/10 = 0,9
Het herstelpercentage is 20/40 x 12/14 x 9/10 = 38%

Waarom is loonwaarde belangrijk?

Een medewerker die arbeidsongeschikt is voelt zich vaak niet waardig voor de onderneming. Door het toekennen van loonwaarde geeft de ondernemer de werknemer het gevoel dat de werkzaamheden die hij of zij nu verricht gewaardeerd worden. Dit motiveert een medewerker vervolgens ook om het werk sneller op te pakken. Daarnaast rekent een verzuimverzekeraar erop dat de ondernemer loonwaarde geeft aan de werkzaamheden die een medewerker verricht. En is dit een belangrijk gegeven voor de uitkering van de verzuimverzekering.

Vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze arbodeskundigen Arno Schoonderbeek en Nathalie Viskaal.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid