28 oktober 2019

Het arbeidsconflict, een voorbeeld uit de praktijk…

Arbeidsconflict Mediation
Bernie website
Geschreven door Bernie Berentsen-Blom

Sanne, social media marketeer en Kim, content creator beide werkzaam in jouw scrumteam krijgen een meningsverschil. Het lijkt op het eerste oog een klein meningsverschil dus je besluit het te negeren. Maar na een paar weken belt Sanne jou op. Ze meldt zich ziek. Je weet dat het niet goed is en dat het meningsverschil er iets mee te maken heeft.

De bedrijfsarts oordeelt dat Sanne de komende weken niet in staat is om te werken en dat elk contact over eventuele uitstaande werkafspraken niet tot de mogelijkheden behoort. Je gaat het advies van de bedrijfsarts volgen en Sanne de ruimte te geven om te herstellen.

Maar in de tussentijd vraagt dit wel wat van je scrumteam, je mist een belangrijke schakel. Deadlines worden niet gehaald, klanten zijn ontevreden, afspraken worden niet nagekomen. En niemand heeft de kennis van Social Media zoals Sanne dat heeft. Je geduld wordt op de proef gesteld en ook dat van het team. Dus je probeert Sanne, tegen het advies van de bedrijfsarts in, te bellen. Want dat is in het belang van de organisatie. Maar Sanne reageert niet en lijkt van de aardbodem verdwenen….

Wat is een arbeidsconflict?

Twee personen, twee groepen of een persoon en een groep hebben binnen een organisatie een arbeidsconflict als tenminste een van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Er is dus al sprake van een arbeidsconflict als een partij dit ervaart. Daarnaast kan een arbeidsconflict op allerlei situaties betrekking hebben.

Wat zijn de gevolgen van conflicten binnen een organisatie?

Op het moment dat conflicten binnen een organisatie lange tijd blijven bestaan zal dit uitstralen naar de collega’s binnen de organisatie, en op den duur ook daarbuiten. Dit heeft gevolgen voor werkplezier, ontwikkeling en de productiviteit.

Conflicten op de werkvloer kunnen het arbeidsproces van een organisatie verstoren, hebben vaak invloed op werknemers en hun functioneren en leiden vaak tot verzuim. Hiermee gaat vaak veel tijd en geld verloren en raken onderlinge relaties blijvend beschadigd.

Wat kun je als werkgever doen?

Het is belangrijk om conflicten op tijd te signaleren en te erkennen. Begrens de situatie direct zodat er geen andere personen bij het conflict worden betrokken en een effectieve methode in te zetten om het conflict zo snel mogelijk op te lossen.

Wat kun je als werknemer doen?

Als je een knelpunt in de samenwerking ervaart, probeer dit dan bespreekbaar te maken. Hiermee voorkom je dat het conflict blijft sluimeren en uiteindelijk escaleert. Kun je het in de organisatie niet bespreken? Ga dan naar de vertrouwenspersoon. Voorkom in ieder geval dat je er alleen mee blijft lopen.

Wat doet een goede arbodienst?

Op het moment dat de inzetbaarheidsadviseur(IZA) van Assist Verzuim signalen krijgt dat er sprake is van (dreigend ) arbeidsconflict maakt de inzetbaarheidsadviseur dit bespreekbaar. Hij is hierbij altijd onpartijdig. En zal zowel de werkgever als de werknemer adviseren hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Mogelijk is er ondersteuning nodig om het conflict op te lossen. Daar waar de IZA signaleert dat de werknemer en werkgever er niet samen uitkomen wordt een interventie geïnitieerd, bijvoorbeeld een gesprek met een mediator. Hier vertel ik in mijn volgende blog meer over. Ik vertel je dan ook hoe de situatie tussen Sanne en Kim afloopt.

 

Het je vragen over een arbeidsconflict? Neem dan contact op met je vaste IZA of met mij via b.blom@assistverzuim.nl of 0548 533 543.

 

 

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid