7 december 2023

De kracht van taakdelegatie in arbodienstverlening

In de wereld van arbodienstverlening vervult de bedrijfsarts niet alleen een cruciale rol als onafhankelijk medisch specialist, maar is hij ook een krachtige dirigent van taakdelegatie. Wist u dat de bedrijfsarts, ondanks het feit dat zijn advies een essentieel onderdeel van het re-integratieproces van medewerkers vormt, tot wel 80% van zijn taken kan delegeren aan andere professionals? Deze aanpak draagt bij aan het voorkomen van verzuim en zorgt voor een doeltreffende re-integratie van medewerkers, waarmee het de effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg vergroot. U leest er in deze blog alles over.

 

Bedrijfsarts Taakdelegatie
Geschreven door Constance van Berkel

Wat houdt taakdelegatie eigenlijk in?

Taakdelegatie betekent dat de bedrijfsarts bepaalde uitvoerende taken overdraagt aan een of meer gespecialiseerde professionals, terwijl de bedrijfsarts de volledige verantwoordelijkheid behoudt. Belangrijk is dat het hierbij draait om het waarborgen van dezelfde kwaliteit van zorg en privacy voor medewerkers. Voorbeelden van professionals aan wie taken kunnen worden gedelegeerd, zijn praktijkondersteuners bedrijfsarts, arbo business partners, casemanagers en medewerkers van het medisch secretariaat.

Waarom is taakdelegatie zo relevant?

Het delegeren van taken stelt de bedrijfsarts in staat om zich te concentreren op taken die uitsluitend door de bedrijfsarts zelf kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van medisch inhoudelijke beoordelingen. Daarnaast biedt taakdelegatie de mogelijkheid om de dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van de werkgever, wat resulteert in meer maatwerk en oplossingen voor complexere vraagstukken. Deze aanpak draagt bij aan een effectievere bedrijfsgezondheidszorg.

Waarom is taakdelegatie succesvol?

Het tekort aan bedrijfsartsen beperkt de mogelijkheden tot de inzet ervan. Door bepaalde taken te delegeren, kan dezelfde kwaliteit van dienstverlening worden geboden met minder bedrijfsartsen. Onderzoek toont aan dat medewerkers sneller geholpen worden bij taakdelegatie. Tijdens het re-integratietraject werken de bedrijfsarts en de taakgedelegeerden (zoals de casemanager, arbo business partner en praktijkondersteuner bedrijfsarts) nauw samen bij de begeleiding van de medewerker.

Daarnaast merken we dat, door te werken onder taakdelegatie, de inhoudelijke betrokkenheid wordt vergroot en de adviezen vaak praktischer zijn. Cliënten die op het spreekuur van de praktijkondersteuner bedrijfsarts zijn geweest, de praktijkondersteuner bedrijfsarts als laagdrempeliger ervaren dan de bedrijfsarts. Lees ook eens deze blog over de verschillen tussen een praktijkondersteuner bedrijfsarts en een bedrijfsarts.

De privacy is geborgd

Zowel de taakgedelegeerden als de bedrijfsarts zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Onze professionals hebben uitsluitend toegang tot informatie die relevant is voor de uitvoering van hun taken en zijn verplicht zich te houden aan de privacywetgeving.

Toch zijn er ook grenzen aan taakdelegatie

Niet alle taken mogen zomaar worden overgedragen. Sommige taken zijn zelfs wettelijk voorbehouden aan de bedrijfsarts. Denk hierbij aan taken zoals het opstellen van een probleemanalyse of het stellen van een prognose.

Er gelden strikte voorwaarden bij taakdelegatie. De bedrijfsarts moet overtuigd zijn van de bekwaamheid van de persoon aan wie taken gedelegeerd worden, toezicht houden op en overleggen met de taakgedelegeerde en de medewerker informeren over taakdelegatie. De bedrijfsarts is en blijft altijd eindverantwoordelijk voor het hele re-integratietraject.

De kracht van taakdelegatie bij Assist Verzuim

Benieuwd naar de vele mogelijkheden en voordelen van taakdelegatie binnen de arbodienstverlening voor uw organisatie? Assist Verzuim staat, als gecertificeerde arbodienst, klaar om u uitgebreid te informeren. Neem contact op met Manager Medisch Team Constance van Berkel via c.vanberkel@assistverzuim.nl of 06-23 33 12 99.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af