28 februari 2019

Altijd maar eventjes ziek – 3 tips over frequent verzuim

Psychisch verzuim Frequent verzuim
Edith2
Geschreven door Edith Wachelder

Onlangs had ik Chris aan de lijn. Ik besprak met hem dat hij zich voor de 6e keer ziek had gemeld in een jaar tijd. Chris was zich van geen kwaad bewust. Hij was toch altijd maar eventjes ziek? Slechts één dag, hooguit twee?

Ik vertelde Chris dat zijn verzuimfrequentie ver boven het gemiddelde ligt. Zijn werkgever heb ik aangeraden met Chris in gesprek te gaan. En Chris te wijzen op zijn verantwoordelijkheden. Ze hebben samen afspraken gemaakt en vastgelegd. Chris en zijn werkgever hebben nu op reguliere basis voortgangsgesprekken ingepland.

3 x ziek = een signaal!

Als iemand (meer dan) 3 keer ziek is in één jaar, dan gaan er bij ons alarmbellen rinkelen. In het geval Chris bleek het nodig te zijn hem erop te wijzen dat zijn frequente verzuim erg lastig was voor zijn werkomgeving. Ook al was zijn verzuim steeds van korte duur.

Frequent verzuim is niet prettig

Niet voor de werknemer, niet voor collega’s en niet voor de werkgever. Het werk blijft liggen. Of moet door anderen opgevangen worden. En misschien voelt de zieke werknemer zich daar schuldig over. Of ervaart onbegrip. Vaak is frequent verzuim bovendien een signaal voor psychische klachten. Wat kun je doen om frequent verzuim te voorkomen of terug te dringen?

Voer regelmatig een gesprek

Zorg dat je structureel gesprekken voert met medewerkers die zich frequent ziek melden. Kondig vooraf aan waarom je het gesprek gaat voeren. En licht toe wat er in het verzuimprotocol van de organisatie is afgesproken. Voer het gesprek op een rustig moment en niet tijdens ziekte.

Praat over het algemeen welzijn

Ga niet in op medische inhoud van het verzuim. Dat is niet de taak van de werkgever. Probeer vooral in gesprek te komen over het algemene welzijn van de werknemer.

  • Weet wat er speelt op de werkvloer. Knelt het misschien ergens? Vraag door naar werkplezier, werkervaringen en omgang met collega’s. Hoe ervaart de werknemer het contact met de leidinggevende? Is het werk een reden van verzuim?
  • Maak je werknemer bewust van de consequenties voor zijn of haar werk als hij of zij vaker ziek en dus afwezig is.
  • Hoe gaat het met hem of haar privé? De werknemer hoeft er niets over te vertellen. Maar als de band goed en integer is, is er vaak genoeg vertrouwen voor enige openheid.

Waar valt wat aan te doen?

Ga in het gesprek op zoek naar zaken die te beïnvloeden zijn. Bespreek samen wat er anders kan. En maak duidelijk afspraken over de opvolging hiervan. Loopt het gesprek stroef? Vraag een onpartijdige derde om het gesprek mee te voeren. Deze persoon kan vaak een goede katalysator voor spanningen zijn.

Heeft u nog vragen?

Als casemanager adviseren we proactief over frequent verzuim. Als u vragen heeft over frequent verzuim of frequent verzuimgesprekken? Stel ze gerust! Ik en mijn collega’s helpen u graag verder.

In mijn volgende blog: Hoe begeleid ik mijn werknemer met psychische klachten?

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid