22 januari 2019

Alleen de huisarts lijkt me wel voldoende. Toch?

casemanager
Rosita
Geschreven door Rosita Spekschate

Het gaat niet zo goed met Hetty. Ze heeft zich dit jaar al een aantal keer ziek gemeld. Ze loopt veel te mopperen. Klaagt over werkdruk bij collega’s. En heeft al regelmatig een aanvaring gehad met haar leidinggevende die haar volgens Hetty ‘niet begrijpt’. Ze is al een paar keer bij de huisarts geweest met vage vermoeidheidsklachten. Steeds vaker barst ze op ’t werk in huilen uit. De laatste keer gebeurde dat, toen er op het werk voor de 3de keer in 5 jaar tijd een reorganisatie werd aangekondigd. De dag erop heeft Hetty zich ziek gemeld. Het lijkt erop dat Hetty nog wel even thuis blijft…

Voorlopig is de huisarts wel voldoende, toch?

Of moet je nou direct de bedrijfsarts inschakelen? Een bedrijfsarts schakel je in bij langdurig verzuim. Of bij dreigend langdurig verzuim. Het is dan zelfs verplicht!

Dreigend langdurig verzuim?

Wanneer je verwacht dat verzuim 6 weken of langer gaat duren, spreken we van dreigend langdurig verzuim. Dan gaat het bijvoorbeeld om psychisch verzuim, een chronische aandoening, of een ernstige ziekte als kanker. De bedrijfsarts moet je dan tijdig en regelmatig bij de verzuimbegeleiding betrekken.

Waarom kan je eigen huisarts of specialist dat niet doen, dan? 

Een huisarts is er om een diagnose te stellen. En om de zieke te helpen in zijn herstel. Net als een medisch specialist, fysiotherapeut of psycholoog. Een bedrijfsarts is de specialist die weet hoe een werknemer het beste kan terugkeren in zijn werk. Het kan zijn dat de bedrijfsarts overlegt met de behandelaar van de werknemer om tot het beste advies te komen.

En wat heb ik dan aan een bedrijfsarts?

Behoorlijk wat! Kijk maar:

 1. De bedrijfsarts kan je vertellen hoe lang het verzuim waarschijnlijk gaat duren.
  De bedrijfsarts is namelijk degene die naar medische gegevens mag vragen. Als werkgever mag je dat zelf niet doen. Je hebt de bedrijfsarts dus nodig om een inschatting te laten maken van de duur van het verzuim. En om erachter te komen of je vervanging moet regelen op de werkvloer.
 2. De bedrijfsarts kan je vertellen wat een werknemer wel of niet kan op het werk.
  Hij bepaalt de medische belastbaarheid van een werknemer. De bedrijfsarts is de enige in Nederland die dat mag bepalen. Een huisarts of andere medisch specialist mag dat dus niet.
 3. De bedrijfsarts zorgt voor het medisch dossier dat het UWV van je wil hebben.
  Het medisch dossier is een belangrijk onderdeel van het re-integratiedossier. Dat is nodig voor het geval het verzuim langer wordt dan 104 weken. En de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Is het re-integratiedossier goed opgebouwd? En onderbouwd met de juiste medische stukken? Dan neemt het UWV de WIA-aanvraag is behandeling en gaan ze het arbeidsongeschiktheid percentage bepalen. Klopt het dossier niet? Dan oordeelt het UWV dat een werkgever niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. En kan deze een werkgever een loonsanctie van maximaal een jaar opleggen.
 4. De bedrijfsarts kan de verzuimduur verkorten.
  De Wet verbetering poortwachter heeft duidelijke richtlijnen en protocollen bij bepaalde verzuimoorzaken. Bij psychische verzuim moet een werknemer bijvoorbeeld binnen 2 weken worden opgeroepen bij de bedrijfsarts. En bij dreigend lang verzuim moet de probleemanalyse uiterlijk in de 6e ziekteweek zijn opgesteld. Een tijdige inzet van de bedrijfsarts kan de verzuimduur verkorten.

Heb je vragen over de rol van de bedrijfsarts in verzuimbegeleiding? Bel of mail gerust!

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid