18 juli 2023

Beterschap en goede reis terug!

Ziekmelding vanuit het buitenland

Donderdagmiddag vier uur. U krijgt een appje van Nienke, uw medewerker binnendienst. Ai… Nienke heeft een scooterongeluk gehad in Italië. Haar been is op meerdere plekken verbrijzeld en ze ligt in het ziekenhuis. Ze kan de komende dagen niet naar huis. Hmmm… ze is voorlopig uit de running. Natuurlijk wenst u Nienke van harte beterschap via de app. En: u stuurt haar een mailtje met daarin het verzuimprotocol van uw organisatie. Is er geen helder verzuimprotocol in uw bedrijf? Mijn tip: zorg daarvoor!

Verzuimbegeleiding
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

In een EU-land geldt de Europese wetgeving

Heeft Nienke haar ongeluk gehad in bijvoorbeeld Italië of een ander EU-land? Dan geldt niet de Nederlandse, maar de Europese regelgeving. U mag een zieke werknemer in het buitenland dan ook niet verplichten om naar Nederland terug te keren voor een controle. U mag wel van haar vragen dat ze voor een (dokters)verklaring zorgt van een instantie die vergelijkbaar is met het UWV. Klik hier voor een lijst van controle-instanties per land.

Buiten de EU geldt de Nederlandse regelgeving

Heeft Nienke haar ongeluk gehad in bijvoorbeeld Canada of een ander land buiten de EU? Dan kunt u niet de hulp van een plaatselijke instantie inschakelen, vergelijkbaar met het UWV. U mag een zieke werknemer in het buitenland in deze situatie wel verplichten terug te keren naar Nederland, als dat maar redelijk en billijk is. Nu geldt namelijk wel de Nederlandse regelgeving. Als uw werknemer, zoals in het geval van Nienke, te ziek is om te reizen, moet ze wel een doktersverklaring opsturen van de behandelend arts.

Een verzuimprotocol biedt houvast voor iedereen

Ziek worden in het buitenland is al vervelend en lastig genoeg. Het is, ook voor werknemers, prettig om te weten dat er een goed en duidelijk verzuimprotocol is binnen uw bedrijf. Een verzuimprotocol vertelt de werknemer precies waaraan ze zich moet houden wanneer ze zich ziekmeldt. Ik raad u aan om ook instructies in het protocol op te nemen over ziekmelding vanuit het buitenland. Wel zo duidelijk voor uw werknemers én voor u.

Zorg dat een verzuimprotocol bekend is bij uw mensen

Nienke krijgt, nadat ze zich ziekmeldt vanuit het buitenland, een mailtje met daarin het verzuimprotocol. Het is inderdaad verstandig om uw werknemer bij een dergelijke ziekmelding niet alleen mondeling maar ook schriftelijk nog eens te wijzen op het verzuimprotocol en haar verplichtingen. Tip: zorg dat uw werknemers ook al eerder weet hebben van het verzuimprotocol. Neem bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst op dat er een verzuimprotocol binnen uw organisatie bestaat. Of laat uw werknemer een verklaring ondertekenen dat ze het verzuimprotocol heeft ontvangen.

6 redelijke afspraken voor in het verzuimprotocol

 1. Uw werknemer moet zich op de gebruikelijke wijze bij u en/of Assist Verzuim ziekmelden.
  Hij moet adresgegevens en het telefoonnummer doorgeven waarop bereikbaar is. Er moet ook in het protocol staan wanneer de werknemer dan bereikbaar moet zijn.
 2. Uw werknemer moet zich binnen 3 dagen melden bij een controle-instantie.
  Dit geldt als uw werknemer ziek wordt in een EU-land. Deze instantie, vergelijkbaar met het UWV, zorgt voor een medische verklaring, bestemd voor de bedrijfsarts van Assist Verzuim.
 3. Uw werknemer moet zich binnen 3 dagen melden bij een dokter.
  Dit geldt als uw werknemer niet in een EU-land verblijft. Deze dokter stelt een medische verklaring op. Deze medische verklaring moet:
  – in het Engels of in het Duits geschreven zijn;
  – duidelijk leesbaar zijn;
  – de aanvang, aard en verwachte duur van het verzuim bevatten;
  – de voorgeschreven behandeling bevatten.
 4. Uw werknemer keert na afloop van zijn vakantieperiode terug naar Nederland.
  Zo kan de bedrijfsarts van Assist Verzuim de situatie beoordelen. Als uw werknemer aangeeft dat hij niet kan reizen, dan moet hij een verklaring van niet-reisvaardigheid laten zien. Deze verklaring moet geschreven zijn door een geraadpleegd arts of het officiële controleorgaan in het buitenland.
 5. Uw werknemer keert ook bij andersoortig verblijf in het buitenland terug naar Nederland.
  Na verloop van tijd moet een werknemer terugkomen naar Nederland, ook als hij voor een andere reden dan vakantie in het buitenland is. Niet voor verdere controle in Nederland, maar voor het opstarten van re-integratieactiviteiten en dergelijke.
 6. Er volgen sancties als de werknemer zich niet aan de afspraken houdt.
  Houdt uw werknemer zich niet aan de controlevoorschriften? Dan kan er een sanctie volgen. Noem deze sancties in het verzuimprotocol. Denk hierbij eerst aan een officiële schriftelijke waarschuwing. Vervolgens aan opschorting of het stopzetten van het loon. En in het uiterste geval aan ontslag.

Vraag gerust om hulp voor een goed verzuimprotocol

Goed om te weten: uw werknemer is alleen gebonden aan controlevoorschriften als die schriftelijk zijn gegeven, redelijk zijn en goed bekend zijn gemaakt binnen uw organisatie. Alle reden dus, om uw verzuimprotocol nog eens onder de loep te nemen. En er niet alleen voor te zorgen dát ze er zijn. Maar ook dat ze goed én bekend zijn. Vraag ons gerust om hulp!

Tot slot: de controle organen binnen de EU

Land en instelling waar uw werknemer zich ziek moet melden

 • België RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering – Mutualiteit
 • Bulgarije Nationalen osiguritelen institut – National Social Security Institute
 • Cyprus The social insurance services
 • Denemarken Dagpengeudvalget (commissie voor ziekengeld)
 • Duitsland AOK – Allgemeine Ortskrankenkasse
 • Engeland Departement of Social Security
 • Estland Eesti Haigekassa
 • Finland KELA – Kansaneläkelaitos
 • Frankrijk CNAMTS – Caisse nationale d l’assurance maladie des travailleurs salaries
 • Griekenland IKA – Idryma Koinonikon Asphaliseon
 • Hongarije ONYF – Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
 • Ierland Department of Social, Community and Family Affairs
 • IJsland I Tryggingastofnun risikins (nationaal instituut voor sociale zekerheid)
 • Italië INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nationaal instituut voor sociale voorzieningen)
 • Letland Labkläjïas ministrija (ministerie van welzijn)
 • Liechtenstein AG – Amt für Gesundheit
 • Litouwen SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
 • Luxemburg Association Luxembourgoise des organismes de sécurité Sociale
 • Malta Dipartimenttas Sigurtà Socjali (ministerie van sociale zekerheid)Noorwegen
 • Noorwegen Folketrygdkontoret for utenlandersaker (nationaal sociaal verzekeringsinstituut)
 • Oostenrijk Gebietskrankenkasse
 • Polen ZUS – Zak ad Ubezpiecze ‘n Spo ecznuych
 • Portugal Administraçoes Regional de Saude – Centros de Saude
 • Roemenië CAS – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – National House for Pension and other Social Insurance Rights
 • Slovenië ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ( ziekteverzekeringsinstituut van Slovenië)
 • Slowakije Sociálna Poistóvna (sociaal verzekeringsinstituut)
 • Spanje INSS – Instituto Nacional de la Seguridad Social (nationaal sociaal verzekeringsinstituut)
 • Tsjechië CSSA – Ceská správa sociálního zabezpecení (Tsjechisch sociaal zekerheidsinstituut)
 • Zweden Forsakringskassa
 • Zwitserland Bundesamt für Sozialversicherung (of bij beroepsziekten/ongevallen: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva)

Meer weten?

Ik vertel u graag meer. Neem gerust contact met me op.

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af