21 november 2016

Ziek gemeld…Echt ziek? Of een arbeidsconflict? (deel 3)

Arbeidsconflict
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

Een praktijkvoorbeeld

Wilma is 40 jaar en fulltime werkzaam als managementassistent. Het gaat al een tijdje niet goed op haar werk. Voor haar gevoel laat ze merken dat ze de samenwerking met haar leidinggevenden niet prettig vindt. En dat ze daardoor niet lekker in haar vel zit. Haar werkgever pikt deze signalen niet op. Wilma meldt zich regelmatig een dagje ziek. Onze verzuimconsulent merkt dit op en adviseert de werkgever eens met haar in gesprek te gaan. De werkgever spreekt haar echter alleen aan op haar functioneren. Voor Wilma is de maat vol. Zij meldt zich ziek.

De verzuimconsulent: ‘Dit heeft met het werk te maken’

Onze verzuimconsulent belt met Wilma. Meteen wordt duidelijk dat er een werk gerelateerd probleem is. De verzuimconsulent handelt snel en adequaat. Wilma wordt meteen opgeroepen voor de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts: ‘Wilma moet eerst even bijkomen’

De bedrijfsarts oordeelt dat Wilma zodanig van de kaart is, dat ze niet is staat is om te werken. De beperkte energie kan Wilma op dit moment beter richten op haar persoonlijk herstel en (nog) niet in re-integratieactiviteiten. De verwachting is dat Wilma over een week klaar is voor een gemedieerd 3-gesprek conform de STECR Werkwijze Arbeidsconflicten . De bedoeling van dit gesprek is om de spanningen in de arbeidsrelatie op te lossen. Daarna wil hij Wilma graag terug zien.

De verzuimconsulent: ‘Een 3-gesprek op neutraal terrein’

Wilma ziet erg tegen het gesprek op. De verzuimconsulent wijst haar op haar rechten en plichten. Dan stemt Wilma met het gesprek in. Wilma wil alleen dat het gesprek op neutraal terrein plaatsvindt. Op advies van de verzuimconsulent stemt de werkgever met dit verzoek in.

Wilma: ‘Ik word onzeker door jullie haantjesgedrag’

Tijdens het 3-gesprek wordt de problematiek helder. Wilma ondersteunt als managementassistente 2 mannelijke directieleden. Ze ervaart haantjesgedrag tussen de heren, waar zij tussen zit. Bovendien zijn de opdrachten die zij moet uitvoeren niet altijd éénduidig. Er ontstaat vaak discussie. Als zij in de ogen van het andere directielid onnodig een opdracht uitvoert, krijgt zij de volle laag. Hierdoor wordt zij onzeker. Zij heeft dit nooit uit zichzelf durven zeggen.

Werkgever: ‘Is er nog voldoende onderling vertrouwen?’

De werkgever is erg geschrokken van de ernst van de situatie. Onderling vertrouwen dat het weer goed komt, is echter wel essentieel voor het voortbestaan van de arbeidsrelatie. Beide partijen spreken af na te denken over de vraag of er nog voldoende vertrouwen is dat het weer goed komt. Daarna moeten er duidelijke (werk)afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten periodiek worden geëvalueerd.

De bedrijfsarts: ‘Vier uur aangepast werken én goede afspraken.’

Wilma gaat voor een vervolgconsult naar de bedrijfsarts. Volgens de bedrijfsarts is Wilma geschikt voor aangepast eigen werk voor 4 uur per dag. Wekelijks kan zij haar werk uitbreiden met 1 uur per dag. Voordat ze weer aan het werk gaat, moeten er wel duidelijke (werk)afspraken gemaakt worden. Deze afspraken komen in een plan van aanpak te staan. De verzuimconsulent adviseert de afspraken te maken in een vervolggesprek met een onafhankelijke derde persoon. De werkgever ziet gelukkig het belang van deze investering in.

Wilma en werkgever: ‘We hebben vertrouwen in de toekomst’

In het vervolggesprek spreken zowel de werkgever als Wilma uit dat zij vertrouwen in de toekomst hebben. Ze maken duidelijke (werk)afspraken. In een kort wekelijks overleg op een vast moment gaan Wilma en haar werkgever de werkafspraken evalueren. Wilma moeten dan ook aangeven wat er wel of niet goed gaat. Ze spreken af dat ze in dit overleg vrijuit met elkaar moeten kunnen communiceren.

Wilma: ‘Communicatie is het toverwoord’

Inmiddels is Wilma weer volledig aan het werk. Zij werkt weer met plezier. De samenwerking met de 2 directieleden is nog nooit zo goed geweest. Zoals in zoveel gevallen is ook in dit voorbeeld het toverwoord ‘communicatie’. De vervelende situatie had voorkomen kunnen worden als Wilma en haar werkgever eerder met elkaar in gesprek waren gegaan.

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over deze complexe materie. Neem gerust contact met me op.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid