18 oktober 2022

Werken aan de productiviteit van morgen

In 2002 raakten veel werkgevers onzeker over de manier waarop ze hun zieke werknemer moesten begeleiden. Toen trad namelijk de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Later volgde nog de wijziging van de Wet op de arbeidsomstandigheden. De werkgever ‘moest’ ineens een hoop. Maar wat precies? En hoe viel een boete van het UWV te voorkomen? Ze konden wel wat hulp gebruiken.

 

Duurzame inzetbaarheid

En zie daar: er ontstond een nieuwe dienst in Nederland.

Verzuimbegeleiding. Dienstverlening die erop gericht is om een zieke werknemer te helpen snel en duurzaam weer inzetbaar te zijn. En dat is goed voor iedereen. Niemand wil ziek thuis blijven zitten. Bovendien zien bedrijven graag hun medewerkers gezond en wel aan het werk.

Verzuimbegeleiding heeft sindsdien zijn vruchten afgeworpen.

Bij veel bedrijven is het verzuim drastisch gedaald. Bovendien is de instroom in de WIA (vervanging van de WAO) snel gedaald ten opzichte van het WAO-tijdperk. Of… geven deze cijfers een vertekend beeld?

Verzuimbedrijven helpen. Kort.

In Nederland zijn er tussen de 50 en 100 verzuimbedrijven. Daarnaast zijn er nog een aantal gecertificeerde arbodiensten, zoals wij. Een verzuimbedrijf houdt zich voor een werkgever bezig met de uitvoering en de registratie van de administratieve verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Alleen: een verzuimbedrijf is geen gecertificeerde arbodienst. Een verzuimbedrijf zorgt vrijwel altijd voor een kortstondig resultaat. Het korte verzuim daalt, het (dure) langdurige verzuim meestal niet. De focus ligt op de registratie van het verzuim en niet op het regisseren en ondersteunen. De focus ligt ook meer op het verzuimdossier en minder op de organisatie als geheel. Wat dat betekent voor een werkgever? Goedkoop wordt vanzelf duurkoop.

Gecertificeerde arbodiensten investeren.

Waarom zou ik een gecertificeerde arbodienst kiezen? Gecertificeerde arbodiensten investeren. In kennis. In kwaliteit. In processen. De prijs voor de dienstverlening ligt vaak hoger dan bij verzuimbedrijven. Maar de investeringen zorgen ervoor dat de verzuimlasten voor de werkgever uiteindelijk lager uitvallen. Nu. Maar ook in de toekomst.

Assist Verzuim werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Wij zorgen voor arbeidskracht. Door het aanbieden van preventieve programma’s op het gebied van gezondheid en productiviteit. Door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over duurzame inzetbaarheid. Ook van oudere medewerkers. We signaleren mogelijke problemen al voordat ze er zijn, zodat er adequaat gehandeld wordt en verzuim zelfs voorkomen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een klant van ons waar veel werknemers werken met een dienstverband van meer dan 35 jaar. Goede krachten die loyaal zijn aan de organisatie. Helaas neemt bij het ouder worden hun fysieke kracht af. Wij gaan niet achterover leunen, maar gaan al tijdig met de klant in gesprek over dat wat we signaleren. Door een leeftijdsbewust aannamebeleid, maar ook door de focus te leggen op het inzetbaar houden van deze doelgroep, is veel verzuim voorkomen.

Iedereen langer, gezond en productief aan het werk.

Voor dit toekomstbeeld mogen bedrijven en organisaties ondersteuning verwachten van hun arbodienst, vinden wij. Vooruitstrevende arbodiensten zijn niet alleen bezig met het beperken van het huidige verzuim van vandaag, maar ook met de productiviteit van morgen. Ze zijn niet alleen bezig met hen die ziek zijn, maar ook met hen die niet ziek zijn. Assist Verzuim is zo’n arbodienst.

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af