24 oktober 2023

Werk en kanker

BAM! Ineens staat je wereld op z’n kop. Na allerlei onderzoeken en onzekerheid krijg je de diagnose kanker. Je zit op een rijdende trein die maar doordendert en waar je niet uit kunt stappen. Van de ene afspraak naar de andere, van behandeling naar behandeling. Tijd om stil te staan bij wat er allemaal gebeurt, heb je eigenlijk niet. En dan ineens stopt de trein en wordt je geacht uit te stappen en zelf verder te gaan. Voor de buitenwereld is het dan voorbij, je bent tenslotte klaar met je behandelingen. Maar voor jou begint het dan pas.

Verzuimbegeleiding Re-integratie Ziekte en werk
DSC_1230-2
Geschreven door Wendy Jeronimus

De impact van kanker op werknemers en werkgevers

De cijfers liegen er niet om. Waar eerder gesproken werd dat 1 op de 3 Nederlanders te maken krijgt met kanker, is dat onlangs bijgesteld naar 1 op de 2. Gelukkig worden de behandelingen steeds beter en herstellen/genezen meer mensen van kanker. Dit betekent ook dat steeds meer mensen terugkeren op de werkvloer. Maar wat betekent dit voor werkgever en werknemer?

 

Werknemers in de tussentijd

Vaak wordt een medewerker vanuit zorg in bescherming genomen. De vraag is of dit ook helpend is voor de medewerker. Feit is dat dit voor iedereen weer anders is. De belangrijkste boodschap is om met elkaar hierover het gesprek aan te gaan. Wat wil en kan de werknemer? Werken tijdens of tussen behandelingen mag. Wel is het belangrijk om duidelijke grenzen over de werkhervatting te stellen. Zeker vanwege de wisselende belastbaarheid gedurende een traject. Voor een werknemer is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf de regie te houden.

 

De unieke uitdagingen van kanker

Wat maakt dat de diagnose kanker anders is dan andere langdurige (chronische) aandoeningen? Behandelingen zijn veelal ziekmakend, angst voor recidief (terugkeer) is vaak aanwezig en er is weinig kennis op de werkvloer. Behandelingen zijn vaak pas rond een jaar afgerond en dan start pas de herstelfase. Maar vanuit de Wet verbetering Poortwachter worden er dan al wel allerlei acties verwacht van de werknemer.

 

Re-integratie: Uitdagingen en Oplossingen

Waar loop je als werknemer en werkgever tegenaan bij de re-integratie als de werknemer in de herstelfase zit?

  • Onbegrip na Behandeling

Op den duur ontstaat er toch minder begrip. De behandelingen zijn immers afgerond en voor de omgeving ben je dan beter. Maar na de behandelingen begint het pas voor een medewerker. Dan wordt er weer van alles van je verwacht, terwijl je te maken hebt met een vaak wisselende belastbaarheid. Dit heeft als gevolg dat men vaak te snel gaat en hierdoor later een terugval ervaart.

  • Belastbaarheid In Beeld Brengen

Belastbaarheid is vaak moeilijk in te schatten bij zowel werknemers als werkgever/leidinggevende. Hiervoor is de bedrijfsarts nodig om dit in goede banen te leiden. Daarnaast kan een ervaringsdeskundige hier ook heel helpend zijn.

 

Communicatie

Belangrijk is daarom om ook na (volledige) werkhervatting regelmatig met elkaar in gesprek te blijven gaan waarin je de stand van zaken evalueert en afspraken zo nodig aanpast. Heb aandacht voor de gevolgen van blijvende aard en de wisselende belastbaarheid. Ook in deze fase kan de bedrijfsarts een rol spelen.

 

Onzekerheden en toekomst

Tenslotte is het belangrijk om te weten dat werken tijdens en na kanker gepaard gaat met  onzekerheden. Veel mensen hebben financiële zorgen (minder inkomsten en meer uitgaven, risico op baanverlies). Bij veel vormen van kanker is er een kans op een recidief (terugkeer van de ziekte). Klachten en bijwerkingen kunnen de belastbaarheid jarenlang in wisselende mate beïnvloeden en tot meer dan 10 jaar na de behandeling optreden.

 

Ervaringsdeskundige

Laten we samen een omgeving creëren waarin werknemers na kanker zich gesteund voelen en de kans krijgen om hun professionele pad te vervolgen. Tijdens mijn eigen re-integratie ontdekte ik dat open communicatie en begrip van onschatbare waarde zijn. Als ervaringsdeskundige sta ik klaar om te helpen, vragen te beantwoorden en mijn ervaring te delen. Ja kan mij een e-mail sturen maar je mag mij ook telefonisch benaderen op 0162-727649.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af