8 september 2014

Welke plichten heb ik als zieke werknemer?

Verzuimbegeleiding Werknemer

In de vorige blog, geschreven door mijn collega Luuk Olink, heeft hij gesproken over het voorkomen van een loonsanctie. Daarbij werd met name ingezoomd op de verplichtingen van de werkgever. Maar ook voor u als werknemer gelden enkele regels waar u zich aan moet houden. Niet alleen wanneer u ziek bent maar ook voordat u ziek wordt!

Preventie

Van u wordt verwacht dat u er alles aan doet om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het werken volgens de gestelde veiligheidseisen. Denkt u bijvoorbeeld aan het dragen van beschermende middelen of het u houden aan regels voor het bedienen van machines. Houdt u zich hier niet aan? Dan moet uw werkgever hierop actie ondernemen. Dit doet de werkgever door te sanctioneren, bijvoorbeeld door u een waarschuwing te geven of uw loon op te schorten.

Arbeidsongeschikt

Is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan moet u allereerst ziekteverlof aanvragen bij uw werkgever. Vaak zijn hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of verzuimprotocol. Van u wordt ook verwacht dat u er alles aan doet om uw genezing en herstel te bevorderen. En zo te voorkomen dat uw arbeidsongeschiktheid onnodig lang duurt.
Stel dat de behandelaar u bijvoorbeeld adviseert om een therapie te volgen. Dan mag van u worden verlangd dat u hier gehoor aan geeft. Gaat het om een ingreep, zoals een operatie? Dan geldt dat dit niet verplicht is en niet geëist kan worden. U beslist altijd nog over uw eigen lijf.

Passende arbeid

Van u wordt ook verwacht dat u meewerkt aan uw re-integratie. Wanneer uw werkgever u passende arbeid aanbiedt, moet u hieraan mee werken. Maar wat is passende arbeid? Passende arbeid is werk wat in redelijkheid van u verwacht kan worden en wat aansluit op uw arbeidsverleden, opleiding, gezondheidstoestand, persoonlijke eigenschappen, de reisafstand en het loon. Bovendien moet het passen bij uw belastbaarheid. Oftewel uw medische mogelijkheden.
Van een timmerman die is uitgevallen met een gebroken enkel, kan bijvoorbeeld niet worden verwacht dat hij staand magazijnwerk gaat doen. Misschien kan hij zittende werkzaamheden uit voeren op kantoor, zoals orders verwerken in het systeem. Samen met uw werkgever bespreekt u uw passende arbeid.
Hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe breder het begrip passende arbeid moet worden opgevat. Van u wordt dus een steeds ruimere instelling verwacht.

Deskundigenoordeel

Verschillen u en uw werkgever van mening over de re-integratieactiviteiten? Dan kunt u of kan uw werkgever een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel is een soort second opinion van het UWV. Het UWV doet dan een uitspraak over de re-integratie inspanningen van u en uw werkgever.
Nog mooier zou het zijn als het niet zover hoeft te komen en u samen met uw werkgever in gesprek bent en blijft over uw re-integratie. Samen kunt u kijken hoe u uw mogelijkheden optimaal kunt benutten. Wat als u hier samen niet uitkomt? Dan kunt u altijd een arbeidsdeskundige inschakelen die met u en uw werkgever meedenkt om oplossingen te vinden.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af