24 oktober 2023

Week van de werkstress 2023 – Workshops voor werkgevers

Werk is veel meer dan slechts een baan; het is de plek waar je thuishoort, waar je een sociaal netwerk hebt en waar je een bijdrage levert. Werk staat gelijk aan verbonden zijn. En als die verbinding echt wordt gevoeld, draagt dat in grote mate bij aan het plezier dat je uit je werk haalt. Een veilige omgeving waarin vragen stellen, fouten maken, kritisch zijn en van elkaar leren wordt aangemoedigd, is daarbij van onschatbare waarde.

Tamara Trompet
Geschreven door Tamara Trompert

Maar wat gebeurt er als die verbinding verbroken wordt? Stel je voor dat je favoriete collega vertrekt, je gedwongen wordt naar een andere afdeling te verhuizen vanwege een reorganisatie, je net begonnen bent bij een nieuwe werkgever en voornamelijk vanuit huis werkt, of er zo weinig collega’s zijn dat je geen ‘nee’ durft te zeggen. Een gebrek aan (ver)binding kan leiden tot werkstress, met alle negatieve gevolgen van dien..

Juist in deze tijd van hybride werken, toenemende individualisering en een krapper wordende arbeidsmarkt is het van belang dat werkgevers en werknemers extra aandacht besteden aan (ver)binding als onderdeel van de mentale gezondheid. Een gezonde geestelijke gesteldheid onder medewerkers die zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatie is van onschatbare waarde. We hebben veerkrachtige mensen nodig die standhouden in wisselende en stressvolle omstandigheden.

Workshops in de week van de werkstress

(Ver)binding is het antwoord op werkstress en dit is dan ook het centrale thema van de week van de werkstress 2023. Ontdek tijdens onze workshops hoe het creëren en behouden van sterke banden op de werkvloer de sleutel kan zijn tot het verminderen van werkstress en het bevorderen van een gezonde werkomgeving!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af