24 juli 2023

Wat is het verschil tussen een PMO en een PAGO?

Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw werknemers gezond en vol energie zijn, en veilig kunnen werken. Waarschijnlijk bent u bekend met het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Maar u hoort ook vaak de term Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voorbijkomen. Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?

PMO PAGO
Esther Wiering-Jansen
Geschreven door Esther Wiering-Janssen

Wat is PAGO?

Het PAGO, oftewel Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek, focust zich puur op de risico’s die met het werk te maken hebben. Die risico’s staan allemaal in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het doel van het PAGO is om eventuele gezondheidsproblemen op te sporen die ontstaan zijn door die arbeidsrisico’s. En de bedrijfsarts geeft dan advies over wat er in het PAGO moet komen en hoe vaak het nodig is.

En PMO?

Nu komt het interessante gedeelte, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dat gaat verder dan alleen de gezondheidsrisico’s op het werk. Het PMO checkt de algehele gezondheid van uw werknemers. Het kijkt bijvoorbeeld ook naar hun leefstijl, hoeveel werkstress ze ervaren en of er sprake is van chronische aandoeningen. Kortom, het is een uitgebreider onderzoek dat uw werknemers een beter beeld geeft van hun fysieke en mentale gezondheid. En als uit het onderzoek blijkt dat er verbeteringen nodig zijn, kunnen uw werknemers gericht aan de slag gaan met hun gezondheid en levensstijl. Daarbij kunnen ze zelfs wat hulp krijgen van een vitaliteit- en gezondheidsadviseur, die ze bijvoorbeeld kan bijstaan tijdens het adviesgesprek.

Even op een rijtje

PAGO richt zich alleen op werk gerelateerde risico’s, terwijl het PMO een bredere blik heeft en ook naar de algemene gezondheid en leefstijl kijkt. Er zijn vier belangrijke verschillen:

  1. Bij het PMO zijn de werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het onderzoek. Samen met de bedrijfsarts bepalen ze de inhoud van het PMO en de acties die worden ondernomen binnen het bedrijf. Bij een PAGO gebeurt dit niet.
  2. Het PMO is niet alleen een gezondheidsonderzoek, maar heeft ook een preventieve functie. De werknemer krijgt inzicht in de gezondheidsrisico’s en weet wat hij of zij kan doen, of juist moet laten, om zijn of haar gezondheid te beschermen en te verbeteren. Dit helpt om toekomstig verzuim te voorkomen.
  3. Het PMO besteedt ook aandacht aan de lichamelijke en geestelijke conditie en de levensstijl van de medewerkers. Deze aspecten zijn van groot belang voor het goed functioneren op het werk.
  4. Verplichte keuringen (op basis van wetgeving of CAO) kunnen deel uitmaken van het PMO.

Voorbeeld..

Stel u hebt een bouwbedrijf, en u doet regelmatig PAGO’s voor uw werknemers. Tijdens het PAGO komt naar voren dat een aantal van uw werknemers last heeft van rugklachten door het zware tilwerk. De bedrijfsarts geeft hen advies over hoe ze hun tiltechniek kunnen verbeteren en wat oefeningen om hun rugspieren te versterken.

Maar u wilt verder gaan dan alleen die tilklachten aanpakken. Daar komt het PMO om de hoek kijken! Met het PMO kunt u de algehele gezondheid van uw werknemers onder de loep nemen. Misschien ontdekt u dat sommigen van hen last hebben van stress door lange werkdagen en deadlines. Nu kunt u een breder plan opstellen om niet alleen de tilklachten, maar ook de werkstress aan te pakken. Zo helpt u uw werknemers om nog beter in hun vel te zitten en blijer naar hun werk te gaan.

Ben ik verplicht een PAGO of PMO aan te bieden aan mijn medewerkers?

Ja. Volgens artikel 18 uit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om uw werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen om een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van uw medewerkers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (PAGO). Tegenwoordig kiezen steeds meer organisaties voor een PMO, omdat dit onderzoek een completer beeld geeft van iemands gezondheid en conditie, wat past bij het huidige gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheidsstrategie van bedrijven.

Heeft u vragen over PAGO of PMO verplichtingen voor uw werknemers?

Neem gerust contact op met uw vertrouwde Casemanager of Arbo Business Partner. Zij staan klaar om u te ondersteunen en zoeken voor u uit welke verplichtingen voor u van toepassing zijn.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af