29 oktober 2019

Wat is de meerwaarde van de eerstejaarsevaluatie?

Nathalie website
Geschreven door Nathalie Viskaal

Het is dinsdagmorgen, ik zit samen met Saskia aan tafel. We wachten op haar leidinggevende Jorrit. Saskia is een jaar geleden uitgevallen en we evalueren het eerste jaar. Het is een mooi en open gesprek waarin Saskia en Jorrit elkaar vertellen hoe ze het eerste ziektejaar en de re-integratie inspanningen hebben ervaren. Saskia is benieuwd naar het financiële plaatje. Ze weet dat ze vanaf nu 80% van haar loon krijgt maar wil graag meer weten over de gevolgen van een eventuele WIA. Ze heeft gehoord dat het anders is dan vroeger.

Ik zie verbaasde blikken, zelfs bij Jorrit, als ik vertel dat een WIA uitkering niet altijd vanzelfsprekend is. En dat het maar zo zou kunnen dat Saskia alleen recht heeft op WW of zelfs in de bijstand komt. Ik stel Saskia gerust door een en ander voor haar uit te zoeken. Jorrit wist op zijn beurt niet dat werkgevers 10 jaar verantwoordelijk zijn voor de schadekosten als een werknemer in de WIA komt.

De Arbodeskundige is een belangrijke onafhankelijke derde wanneer u en uw medewerker vooruitkijken naar en terugkijken op de re-integratie inspanningen van u allebei. De Arbodeskundige legt middels zogenaamde ‘driegesprekken’ de afspraken vast en geeft uitleg over de beoordelingssystematiek van het UWV en eventuele uitkeringen. De documenten die daarbij tot stand komen zijn belangrijk voor het UWV en het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter.

De eerstejaarsevaluatie is een verplichte evaluatie na een jaar ziekte. In deze evaluatie wordt besproken hoe het afgelopen jaar is gegaan. En bekijken we hoe we verder gaan. Wel of geen terugkeer in eigen werk? Is er sprake van structurele werkhervatting? Wat zijn de arbeidsrechtelijke en financiële consequenties voor de werkgever en de werknemer? Wat gaat er gebeuren als men richting de WIA aanvraag gaat?

Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens het driegesprek van de eerstejaarsevaluatie:

  • Toelichting Wet verbetering poortwachter en UWV procedures.
  • Plan van aanpak met betrekking tot re-integratie. Opbouw in spoor 1 en/of spoor 2
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Interventie mogelijkheden
  • Mogelijk herstelpercentage
  • Wat staat een werknemer te wachten als hij de WIA aan gaat vragen? Hoe werkt de keuring van het UWV? Is er recht op WIA? Welke financiële schade is er? Bijvoorbeeld WW, bijstand, WGA-hiaat, hypotheek, pensioen.
  • Bespreken van subsidie mogelijkheden en no-risk
  • Bij middelgrootbedrijf de WGA-schade bespreken en schade werkhervattingkas.
  • Als er sprake is van Eigen Risicodragerschap dan hierop nadere toelichting.

 

Zowel Saskia als Jorrit zijn blij met het gesprek van de eerstejaarsevaluatie. Dit heeft voor veel duidelijkheid gezorgd. We zijn er op tijd bij en we zijn open in gesprek. Werkgever en werknemer weten wat ze kunnen verwachten en gaan er alles aan doen om de WIA te voorkomen.

 

Heeft u ook te maken met langdurige ziekte? Of wilt u meer weten over de eerstejaarsevaluatie? Plan dan een driegesprek met mij of mijn collega Arno Schoonderbeek. U kunt hiervoor contact met mij opnemen via n.viskaal@assistverzuim.nl of 06 – 18582274.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid