14 augustus 2020

Vitaliteit op de werkvloer stimuleren met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Vitaliteit PMO Goed Werkgeverschap
Rianne2
Geschreven door Rianne Smit

Sander is een man van 35 jaar die op jonge leeftijd is gaan roken. Nu werkt hij bij een werkgever waar grote afstanden moeten worden afgelegd en regelmatig ervaart hij benauwdheidsklachten waardoor hij verzuimd. De organisatie heeft een PMO ingezet en hier is naar voren gekomen dat het roken invloed heeft op de klachten van Sander. Dit wist hij ook eigenlijk wel, maar om het zo op papier te zien was toch wel confronterend. De organisatie heeft Sander een stoppen-met-roken-training aangeboden en een alternatieve invulling bedacht voor de rookmomenten. Sander is goed op weg om te stoppen met roken, voelt zich minder benauwd en zijn verzuim is omlaag gegaan!

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn actuele thema’s binnen vrijwel elke organisatie. Hoe kunt u uw werknemers zo lang mogelijk gezond in dienst houden? En hoe houdt u het verzuimcijfer zo laag mogelijk? Preventieve maatregelen voor de gezondheid van werknemers kunnen hierbij helpen. De inzet van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bijvoorbeeld. Aan de ene kant een verplichting, aan de andere kant een teken van goed werkgeverschap.

PMO een verplichting?

In artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Elke werknemer in Nederland heeft volgens de Arbowet dus recht op een PMO.

Breng gezondheid in kaart

Wanneer het goed gaat met uw werknemers, heeft dit een positief effect op uw organisatie. Maar hoe zorgt u er als organisatie voor dat uw werknemers gezond en fit blijven? Door het aanbieden van een PMO speelt u in op deze thema’s en laat u zien dat u de gezondheid van uw medewerkers belangrijk vindt.

Uw werknemers krijgen:

  • inzicht in hun eigen gezondheid en worden bewust gemaakt over de mogelijkheden om gezond te blijven (of te worden);
  • een adviesgesprek met een vitaliteit- en gezondheidsdeskundige;
  • op basis van de uitslag concrete tips, adviezen en handvatten om de gezondheid, vitaliteit en leefstijl te kunnen verbeteren.

Wat levert een PMO op?

Een PMO levert individuele resultaten op, maar ook resultaten op organisatieniveau. U krijgt inzicht in de werkomstandigheden én vitaliteit van uw werknemers. Na het onderzoek kunt u als organisatie maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Daarnaast kunnen individuele werknemers advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten. Zo worden zij aangespoord hun leefstijl te verbeteren.

Wilt u meer informatie over Preventief Medisch Onderzoek? Download hier onze leaflet.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met uw vaste casemanager. Hij of zij adviseert u graag.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af