20 januari 2022

Re-integratieverplichtingen tijdens de lockdown

Arbodeskundige Coronavirus UWV
Anneke
Geschreven door Anneke Koning

Zojuist had ik Timur aan de lijn. Timur heeft een prachtig restaurant in hartje Amersfoort en kookt de sterren van de hemel. We hebben het over Mees, een zieke medewerker die kan beginnen met re-integratie. Geleidelijk maar duurzaam en vooral in goed overleg, opbouwen in uren. In dit geval nog klacht contingent maar over een paar weken, tijd contingent zodat we toe kunnen werken naar volledig herstel. Mooie ontwikkelingen waar werkgever, werknemer en ook ik als Casemanager erg blij mee zijn. “Super goed nieuws en mooie berichten Anneke”, zegt Timur, “maar hoe gaan we dat doen in deze lockdown? Mijn restaurant zit dicht”.  Een terechte vraag van hem en ik denk eentje die meerdere werkgevers stellen. Samen met onze Arbodeskundige, specialist op gebied van wet- en regelgeving geef ik in dit blog antwoord op de vraag:

Hoe kan een medewerker starten met re-integratie als het bedrijf door de lockdown gesloten is?

Het belangrijkste is dat u als werkgever, samen met werknemer, de afspraken en situatie schriftelijk vastlegt op het evaluatieformulier. Bouw een Poortwachterdossier op, waarin u het UWV, mocht het tot een WIA-toets komen, duidelijk meeneemt in de op dat moment geldende situatie en de context waarbinnen u bepaalde besluiten heeft genomen.

Zowel voor u als werkgever, als voor de werknemer die kan starten met zijn of haar re-integratie is het fijn dat er arbeidsritme op wordt gedaan. Dat er uren gemaakt worden. Zoek dus naar mogelijkheden en werkzaamheden binnen uw bedrijf, ook al is deze gesloten. U kunt ook zoeken naar opbouwmogelijkheden buiten uw bedrijf. Uiteraard kunnen wij als Arbodienst hierbij helpen. Vraag uw vaste Casemanager of Arbo Business Partner om advies.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

De werkgever moet zich inspannen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als dat niet kan bij de eigen organisatie dan moet hij zoeken naar alternatieven buiten zijn organisatie. Dat blijft onveranderd in tijden van Corona.

Is er coulance vanuit het UWV?

Het UWV kan besluiten om soepeler om te gaan met de regels en maatwerk te leveren in bepaalde gevallen. Zij doen dit bijvoorbeeld als u door Corona niet aan uw re-integratieverplichtingen kunt voldoen. Ze vragen dan om het aanvoeren van ‘deugdelijke grond’. Inmiddels erkent het UWV een aantal deugdelijke gronden.

  1. Het verplicht moeten sluiten van het bedrijf
  2. Het re-integratietraject buiten de eigen organisatie is (gedeeltelijk) niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat door digitale vaardigheden werken en begeleiding op afstand niet mogelijk is of om de andere organisatie een gedwongen sluiting heeft.
  3. Het is niet mogelijk is om passend werk te bieden door Coronamatregelen. Omdat er bijvoorbeeld geen werk is of omdat begeleiden van de werknemer tijdens re-integratie onmogelijk wordt gemaakt door een coronamaatregel.

Deze gronden zullen duidelijk benoemd moeten worden op het evaluatieformulier.

We denken met u mee.

Er is dus gelukkig wat mogelijk en het UWV levert wat meer maatwerk in deze pandemie. Het is altijd mogelijk om in contact te treden met het UWV voor overleg over bepaalde situaties. Daarnaast kunnen we met een Deskundigen Oordeel, het UWV om een officiële toetsing van de re-integratie-inspanningen vragen. Onze Casemanagers hebben ervaring met het opbouwen van het Poortwachterdossier in Coronatijd. Bel vooral uw vaste Casemanager om te kijken welk van de opties in uw geval het best past.

 

Bron: Dit blog is tot stand gekomen op basis van informatie van de UWV website.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over onze trainingen en workshops
Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af