25 september 2023

Prinsjesdag 2023: de belangrijkste ontwikkelingen voor HR en werkgevers

Ondanks dat Kabinet Rutte IV demissionair was tijdens Prinsjesdag 2023, betekende dit niet dat er geen belangrijke stappen werden gezet om de vitaliteit te bevorderen en een veilige werkomgeving te stimuleren. We zetten de maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van gezondheid en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor u op een rij.

Prinsjesdag Wet- en regelgeving
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

1. Loonbehoud bij ziekte

Hoewel aanvankelijke plannen om de Aof-premie voor kleine werkgevers in 2023 te verlagen niet werden gerealiseerd, zagen we juist een stijging van deze premie, van 5,49% naar 5,82%. De Aof-premie is een verplichte belasting die werkgevers betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze premie heeft als doel om het salaris van werknemers die langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt raken te ondersteunen door middel van uitkeringen.

2. Mentale gezondheid

Het kabinet heeft plannen om preventieve maatregelen te nemen tegen mentale problemen en burn-outklachten. Dit omvat samenwerking met verschillende maatschappelijke partners in initiatieven zoals ‘Samenwerking voor Brede Maatschappelijke Aanpak van Burn-outklachten’ en ‘De Mentale Gezondheid van Ons Allemaal.’ Speciale aandacht wordt besteed aan jongeren, die steeds vaker te maken krijgen met mentale uitdagingen. Het kabinet betrekt jongeren bij oplossingen, bijvoorbeeld door open gesprekken te stimuleren over dit onderwerp en door de druk om te presteren te verminderen.

3. Achterstanden sociaal-medische beoordelingen

Werknemers van 60 jaar en ouder die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen, worden niet langer verplicht gekeurd door een verzekeringsarts. Dit vanwege achterstanden bij sociaal-medische (her)beoordelingen. Dit heeft tot gevolg dat de WIA-uitkeringen hoger worden en vaker worden toegekend.

4. Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet blijft zich inzetten voor de uitvoering van het nationale actieplan ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In 2024 werkt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan wet- en regelgeving om een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers verplicht te stellen.

5. Consultatie van het Wetsvoorstel voor het Tweede Spoor in het tweede ziektejaar

Binnenkort zal er een consultatieronde plaatsvinden voor een wetsvoorstel met betrekking tot het Tweede Spoor in het tweede ziektejaar, dat de begeleiding naar ander werk regelt. Dit zal met name voor kleine bedrijven meer duidelijkheid scheppen over de re-integratieverwachtingen en verplichtingen met betrekking tot zieke werknemers.

6. Recht op thuiswerken

Er is een voorstel om verzoeken voor thuiswerken op dezelfde manier te behandelen als verzoeken voor aanpassing van werktijden of arbeidsduur. Dit brengt het recht op thuiswerken een stap dichterbij.

7. Verlenging van Tijdelijke Kwijtschelding Voorschotten WIA

De tijdelijke maatregel voor kwijtschelding van voorschotten in verband met de vertraging in WIA-beoordelingen wordt verlengd tot 31 december 2024, om te voorkomen dat werknemers in financiële problemen komen.

 8. Kwaliteit en tekorten in bedrijfsgezondheidszorg

Om de kwaliteit van bedrijfsartsen en arbeidsgerelateerde zorg te waarborgen, zal het kabinet investeren in de opleiding van meer artsen en in het verbeteren van de opleidingen. Daarnaast streeft het kabinet naar verbeterde samenwerking tussen arbodeskundigen en multidisciplinaire teams om de arbeidsgerelateerde zorg te optimaliseren.

9. Europese richtlijn telewerken en recht op onbereikbaarheid

Werkgevers en werknemers hebben tot doel om in het laatste kwartaal van 2023 tot een gezamenlijke overeenkomst te komen met betrekking tot Europese telewerkrichtlijnen en het recht op ongestoordheid voor werknemers.

10. Scholing en ontwikkeling

Het STAP-budget, dat veel werkgevers gebruiken voor de opleiding van hun werknemers, zal vanaf 1 januari 2024 niet meer beschikbaar zijn. Het resterende budget voor 2023 wordt gerichter ingezet en komt alleen ten goede aan opleidingen die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs. Er zijn nog twee aanvraagrondes voor het STAP-budget in 2023, op 18 september en 15 november.

De helft van het STAP-budget gaat naar de SLIM-regeling, die gericht is op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, waar werkgevers tot € 25.000 euro subsidie kunnen aanvragen voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

11. Werkgeverssubsidie praktijkleren

Werkzoekenden en werkenden kunnen via praktijkleren in het mbo bij- of omgeschoold worden ter verbetering van hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Via deze Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor het realiseren van de benodigde leerbaan. Voor 2024 is € 8,5 miljoen beschikbaar om werkgevers achteraf voor deze kosten te vergoeden.

12. Tegemoetkoming voor Beroepsziekten Gerelateerd aan Stoffen

In 2023 trad de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TGB) in werking. (Voormalige) werknemers die beroepsziekten zoals longkanker door asbest, allergisch astma door allergenen en CSE (OPS) hebben opgelopen door hun werk met gevaarlijke stoffen, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. In 2024 zal deze regeling worden uitgebreid met enkele nieuwe beroepsziekten.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af