1 november 2022

Plan van aanpak: de zes belangrijkste vragen beantwoord

Re-integratie Plan van Aanpak

Zoë belt ons op. “Rosita je moet me helpen. Ik moet een plan van aanpak maken voor de Wet verbetering poortwachter en ik weet niet waar ik moet beginnen”. Kunnen jullie me adviseren? Zoë heeft een kledingwinkel en voor het eerst te maken met langdurig verzuim. Een plan van aanpak is een verplicht onderdeel voor het UWV maar heeft zeker ook meerwaarde in de re-integratie. In dit blog geven we antwoorden op de belangrijkste vragen rondom het plan van aanpak voor kleine ondernemers zoals Zoë maar ook voor grote werkgevers.

(1) Wanneer stel ik een plan van aanpak op?

Een plan van aanpak is een belangrijk onderdeel van de re-integratie. Het UWV controleert bij een WIA aanvraag altijd of de re-integratiestukken zijn opgesteld én of dit tijdig is gebeurd. Tijdig wil zeggen dat het plan van aanpak opgesteld moet zijn in de 8e ziekteweek.

Daarnaast helpt een plan van aanpak bij het tijdcontingent re-integreren. Dit wil zeggen dat het re-integreren zich focust op het oppakken en uitbreiden van werkzaamheden. Een plan van aanpak is een moment om samen met de werknemer te kijken naar de re-integratiemogelijkheden en te bespreken hoe en in welke werkzaamheden de re-integratie gestart kan worden.

(2) Is een plan van aanpak verplicht?

Hier kunnen we kort in zijn. Een plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Dus ja, deze is verplicht. Als er niet tijdig een plan van aanpak en eventueel een bijstelling is opgesteld kan dit resulteren in een loonsanctie bij de WIA-aanvraag. Wij raden aan om ook een plan van aanpak op te stellen als er geen benutbare mogelijkheden of marginale mogelijkheden zijn.

(3) Hoe stel ik een plan van aanpak op?

Een plan van aanpak wordt gemaakt aan de hand van de probleemanalyse die is opgesteld door een bedrijfsarts of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts. Vaak stel je het plan van aanpak samen met de medewerker op. Dit is een goed moment om in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken over re-integratie en terugkeer in het (eigen) werk.

(4) Wat zet ik in het plan van aanpak?

In de probleemanalyse staan de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Ook staat hierin vermeld waar rekening mee moet worden gehouden bij het starten van de re-integratie. Op basis hiervan maak je een plan waarin beschreven wordt hoe de werknemer terugkeert in zijn werk. Een plan van aanpak zorgt voor duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer.

In het plan mag alleen informatie staan die gerelateerd is aan de re-integratie. Er mag nooit medische informatie in het plan van aanpak staan. Zelfs niet als de medewerker hiervoor akkoord geeft. We hebben twee voorbeelden van een plan van aanpak gemaakt. Deze vind je in de kaders.

(5) Wanneer stel ik een plan van aanpak bij?

Een evaluatie van een plan van aanpak is belangrijk. Bij een wekelijkse opbouw is het ook verstandig om deze opbouw wekelijks te evalueren. Verloopt de re-integratie goed? Is het vol te houden? En zijn de werkzaamheden passend?. Wij raden altijd aan om minimaal tweewekelijks in gesprek te gaan met de medewerker en de re-integratie te bespreken. Zo geef je de medewerker de aandacht die hij nodig heeft en stimuleer je duurzame re-integratie. Een plan van aanpak hoeft alleen bijgesteld te worden als de re-integratie opbouw wijzigt.

(6) Wat moet ik doen als een medewerker zich niet kan houden aan het plan van aanpak?

Het advies van de bedrijfsarts voor de re-integratie is leidend. En voor zowel werkgever als werknemer een verplichting. Het kan voorkomen dat het advies van de bedrijfsarts en zo het plan van aanpak niet gehaald kan worden. De re-integratie kan te snel gaan of er kan een klacht bijkomen. Dit moet de medewerker altijd doorgeven aan zijn werkgever maar ook aan de arbodienst. Als de re-integratie langer dan 2 weken stagneert dan wordt er een nieuwe afspraak bij de bedrijfsarts ingepland. En wordt er een herbeoordeling van mogelijkheden en beperkingen gedaan. Op basis hiervan wordt het plan van aanpak bijgesteld.

Vragen?

Een plan van aanpak is een belangrijk en verplicht onderdeel in de re-integratie. Heb je nog meer vragen? Neem contact op met je vaste casemanager. Je kunt het plan van aanpak ook op laten stellen door een Arbodeskundige. De Arbodeskundige zal dan samen met werknemer en werkgever de re-integratiemogelijkheden die de bedrijfsarts heeft beschreven gaan omzetten naar een tijdcontingent plan van aanpak. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af