14 december 2023

Hoe vind je balans te midden van prestatiedruk?

In een wereld waarin werk als een continue uitdaging voelt, maken veel werknemers kennis met het vraagstuk van overmatige prestatiedruk. Daan, een energieke werknemer bevindt zich in de spagaat van hoge verwachtingen en voortdurende druk op de werkvloer. In deze blog duiken we in Daan’s verhaal om te begrijpen hoe werkgevers een cruciale rol spelen in het ondersteunen van werknemers zoals hij, en hoe het aanpakken van prestatiedruk tot een gezondere werkomgeving kan leiden.

Duurzame inzetbaarheid prestatiedruk werk-privé balans
Mabel Paulus
Geschreven door Mabel Paulus

Daan’s strijd met prestatiedruk

Daan heeft mooie dromen en goede ambities maar wordt dagelijks geconfronteerd met overweldigende werklast en deadlines. Wat ooit begon als een passievol streven naar excellentie, is veranderd in een constante race tegen de klok. Zijn mentale welzijn lijdt, en de balans tussen werk en privé lijkt steeds verder uit het zicht te raken.

 

Hoe kunt u als werkgever helpen?

  • Zorg voor duidelijke communicatie en realistische verwachtingen

Als werkgever kunt u Daan ondersteunen door duidelijke communicatie en realistische verwachtingen te hanteren. Zorg voor een veilig en open werkklimaat waar men alert is op risico’s die kunnen leiden tot stress. Een open dialoog over doelen en deadlines voorkomt onnodige druk.

  • Erkenning en waardering

Het erkennen van Daans inzet is van essentieel belang. Werknemers floreren wanneer hun bijdragen worden gewaardeerd. Een simpele erkenning kan wonderen doen voor de motivatie.

  • Flexibele werkomgeving en balans

Het bieden van een flexibele werkomgeving, waar werk en privé in balans zijn, draagt bij aan Daans welzijn. Zorg bijvoorbeeld voor meer autonomie om eigen tijd in te delen. Ook kan de steun van collega’s of een leidinggevende bij de uitvoering van het werk de druk verminderen. Dit zorgt voor efficiënter werken zonder overmatige druk.

  • Stimuleer of faciliteer een opleiding

Het is van belang dat kennis en ervaring goed aansluiten op de taken en verantwoordelijkheden van werknemers. Je kunt bijvoorbeeld cursussen timemanagement aanbieden.

 

Wat zijn de consequenties van onvoldoende ondersteuning?

  • Burn-out en talentverlies

Onvoldoende ondersteuning kan leiden tot burn-out, waarbij getalenteerde professionals gedwongen worden hun talent elders in te zetten. Een verlies voor zowel de werknemer als de werkgever.

  • Afname van productiviteit en teamprestaties

Werknemers onder druk ervaren niet alleen een afname in productiviteit, maar het kan ook het team beïnvloeden. Een neerwaartse spiraal van prestatiedruk kan de teamprestaties belemmeren. De prestatiedruk heeft een negatieve invloed op de werksfeer, waardoor men minder plezier heeft in het werk en minder creatief wordt.

  • Reputatieschade & hoge ziekteverzuimkosten voor de werkgever

Negatieve ervaringen resulteren vaak in het delen van ontevredenheid. Dit kan reputatieschade toebrengen aan de werkgever, wat het aantrekken van nieuw talent bemoeilijkt. Daarnaast kunnen langdurige stress en een te hoge prestatiedruk leiden tot langdurig verzuim en dus hoge ziekteverzuimkosten.

 

Kortom…

In een wereld waarin de druk op de werkvloer voortdurend toeneemt, is het de verantwoordelijkheid van werkgevers om een ondersteunende omgeving te creëren. Door open communicatie, erkenning van inzet en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans, kunnen werkgevers niet alleen individuele werknemers zoals Daan ondersteunen, maar ook de algehele productiviteit en tevredenheid in de organisatie verbeteren. Het is tijd om de strijd tegen prestatiedruk aan te gaan en samen te streven naar een evenwichtige en welvarende werkomgeving.

Wil je eens sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met je vaste casemanager of arbo business partner. Hij of zij denkt graag met u mee.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af