‘Meneer heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Als gevolg daarvan is hij beperkt ten aanzien van bukken en tillen. De oorzaak is niet arbeidsgerelateerd.’

Tsja, wat staat hier nou eigenlijk? Cryptische termen als deze komen regelmatig voor in de verslaglegging van een bedrijfsarts of een inzetbaarheidsadviseur. Termen die bij een werkgever of werknemer misschien raar overkomen.

Toch is dat niet voor niets. Dat doen we bewust. Het heeft te maken met de wetgeving rond medische gegevens. We beschermen hiermee de privacy van een zieke werknemer. De werkgever mag immers de precieze ins en outs van de medische situatie van een werknemer niet weten behalve als de werknemer hem die vrijwillig verstrekt heeft.

We merken dat het voor veel mensen onduidelijk is wie er inzage heeft in medische gegevens. Ook bestaan er misverstanden over de vraag wie er recht heeft op welke informatie. Tijd om daar iets aan te veranderen!

Vijf misverstanden opgehelderd:

1. Een werknemer moet een inzetbaarheidsadviseur vertellen wat hij heeft.
Dat is niet waar. Dat hoeft een werknemer niet te doen, uiteraard mag dit wel.

2. Een werknemer moet zijn werkgever vertellen wat hij heeft.
Dat is niet waar. Hij hoeft dat ook zijn werkgever niet te vertellen.

3. Een werkgever heeft het recht om te vragen wat de werknemer heeft.
Dat is waar. De werknemer hoeft deze vraag echter niet te beantwoorden. De werkgever mag zijn werknemer ook vragen wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen en of hij passende arbeid kan verrichten.

4. De huisarts mag oordelen over de arbeids(on)geschiktheid van een zieke werknemer.
Dat is niet waar. Alleen een bedrijfsarts mag hierover oordelen. Ook uitspraken die een inzetbaarheidsadviseur hierover doet, zijn geen houvast voor een werkgever.

5. De inzetbaarheidsadviseur heeft een kopie van de medische verslaglegging van behandelaars.
Dat is niet waar. De inzetbaarheidsadviseurheeft geen inzage in de medische verslaglegging door een behandelaar (cardioloog of fysiotherapeut bijvoorbeeld). Deze informatie gaat namelijk rechtstreeks in het daarvoor bedoelde dossier van de bedrijfsarts.

De privacy van de zieke werknemer wordt dus goed beschermd door allerhande regelgeving. Ook technisch gezien zijn de medische gegevens bij Assist Verzuim goed beschermd. De opslag ervan voldoet aan de laatste beveiligingseisen. Dat is in elk geval weer een zorg minder.

Vragen over privacy?

Neem contact me me op of lees meer op onze leaflet over privacywetgeving.

Leaflet Privacywetgeving