25 augustus 2014

Hoe kunt u een loonsanctie voorkomen?

Loonsanctie
Luuk website Geschreven door Luuk Olink

In onze eerdere blogs heeft u kunnen lezen hoe een bekorting van een loonsanctie aangevraagd kan worden. Het is natuurlijk beter als het helemaal niet zover hoeft te komen. Wat moet er nu precies gebeuren om een loonsanctie van het UWV te voorkomen? Om dat te weten is het belangrijk dat u weet wat het UWV precies beoordeeld. Het UWV noemt dit de “RIV Toets”, ofwel; de re-integratieverslagtoets.

De RIV Toets

Zodra het re-integratiedossier bij het UWV binnen is, wordt er door de arbeidsdeskundige van het UWV een administratieve check uitgevoerd: Als het dossier niet compleet is krijgt u bericht van het UWV. U heeft dan 1 week de tijd om de ontbrekende stukken alsnog naar het UWV te sturen.

Als alles compleet is zal het UWV de re-integratie inspanningen van u en uw werknemer gaan beoordelen. Het resultaat is hierbij het meest belangrijk. Werkt u werknemer weer en verdient hij daarmee weer een groot deel van zijn salaris voordat hij ziek werd? Is het medisch gezien mogelijk dat uw werknemer weer minimaal 65% van het oude salaris verdient? Er is dan geen recht op een WIA uitkering. Het streven is dat uw werknemer zijn mogelijkheden maximaal benut, rekening houdend met de beperkingen die hij heeft. Ga er dus niet vanuit dat uw re-integratieplicht stopt als uw werknemer weer 65% van zijn salaris verdient, terwijl er medisch gezien meer mogelijk is. De kans op een loonsanctie is dan aanwezig.

Wat moet u doen aan re-integratie gedurende de 104 weken?

  • Schakel uiterlijk in de 6de week van de ziekmelding de bedrijfsarts in voor een probleemanalyse. Bij psychische klachten ligt de grens op 2 weken. Laat de belastbaarheid van uw medewerker daarna regelmatig opnieuw in kaart brengen door de bedrijfsarts;
  • Vat het advies van de bedrijfsarts serieus op en gebruik dit advies als basis voor het plan van aanpak dat u samen met uw werknemer opstelt. Doe dit uiterlijk in de 8ste week van de ziekmelding. Evalueer dit plan minstens iedere 6 weken en stel het waar nodig bij;
  • Verstuur de 42ste weekmelding aan UWV, uiterlijk de eerste werkdag na 42 weken ziekte;
  • Stel na een jaar ziekte het formulier 1ste jaarevaluatie van het plan van aanpak WIA samen met uw werknemer op;
  • Laat de bedrijfsarts een actueel oordeel opstellen vlak voordat de WIA aanvraag ingediend wordt;
  • Stel vlak voor de WIA aanvraag het formulier eindevaluatie van het plan van aanpak WIA samen met uw werknemer op.

Uw werknemer doet de WIA aanvraag. Het gaat immers om zijn verzekering (uitkering). U hebt er als werkgever natuurlijk belang bij dat dit goed gaat en dat de stukken compleet zijn. Zorg er dus voor dat u zeker weet dat het complete dossier naar het UWV verzonden wordt. Vraag de bedrijfsarts of hij ook het medische dossier aan UWV wil verzenden. De checklist met alle op te stellen en in te sturen formulieren vindt u op de website van het UWV.

Zorg ervoor dat u samen bouwt aan een re-integratiedossier dat is gebaseerd op feiten. Schakel emoties uit en wees beknopt en to the point. Het is belangrijk dat u uw medewerker faciliteert bij noodzakelijke interventies, indien nodig ook financieel. Zorg er ook voor dat uw werknemer actief en gemotiveerd met de re-integratie bezig blijft.

Trek tijdig conclusies en schakel naast de bedrijfsarts ook tijdig andere professionals in, zoals een arbeidsdeskundige. Zij kunnen u verder helpen om de juiste re-integratierichting te bepalen. Vraag bij serieuze twijfel over de re-integratie inspanningen van u of uw werknemer naar een deskundigen oordeel van het UWV en handel naar dit oordeel.

Blijf met elkaar in gesprek en houdt duurzame en structurele re-integratie in het vizier. Zo draagt u samen met uw werknemer zorg voor een optimaal re-integratieresultaat.

Laat uw dossier bij twijfel controleren door een arbeidsdeskundige. Investeer op de juiste wijze om een bijzonder kostbare loonsanctie met alle gevolgen van dien te voorkomen. Wij helpen u hiermee graag verder!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid