24 mei 2017

Hierom melden mensen zich ziek

Verzuimbegeleiding
Rosita
Geschreven door Rosita Spekschate

De belangrijkste verzuimoorzaken op een rij…

Als inzetbaarheidsadviseur heb ik voortdurend te maken met mensen die klachten, beperkingen of disbalans ervaren. Waardoor ze hun werk niet kunnen doen zoals ze zouden willen. Ik denk met ze mee om ze zo goed en snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Ik zet de vijf meest voorkomen oorzaken van verzuim op een rij. Met natuurlijk mijn advies hoe met deze situaties om te gaan.

1. Fysieke klachten

Wat bedoelen we daarmee?
Iemand kan niet goed tillen, trekken, duwen, staan, lopen, of zitten.

Bij welke functies komt het vaak voor?
Bij functies met een fysieke belastbaarheid of statische houdingen. Denk aan monteurs, schoonmakers, bouwvakkers maar ook aan administratief personeel.

Wat is belangrijk voor het herstel?
Dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om fysiek te herstellen. Kan iemand met een fysieke klacht zijn eigen werk niet meer doen? Misschien kan de werknemer tijdelijk wel ánder werk doen. Een bedrijfsarts kan vaststellen welke mogelijkheden en beperkingen er zijn. Verzuimconsulenten of inzetbaarheidsadviseurs kunnen helpen zoeken naar passende werkzaamheden voor uw werknemer.

Kun je het voorkomen?
Dat is natuurlijk het allerbeste. Met een werkplekonderzoek kunnen we aangeven hoe overbelasting zo goed mogelijk te voorkomen is.

2. Beperkingen in persoonlijk en sociaal functioneren

Wat bedoelen we daarmee?
Iemand heeft problemen met concentreren, aandacht verdelen, werken onder tijdsdruk, of zijn energievoorraad.

Bij welke functies komt het vaak voor?
Bij functies waarin mensen werken die de lat hoog hebben liggen. Denk aan de administratieve branche, ICT, bestuurlijke functies.

Wat is belangrijk voor het herstel?
Dat je zo vroeg mogelijk in het verzuim de begeleiding opstart. Ik adviseer om binnen 2 weken een VAR (vragenlijst arbeidsre-integratie) of de bedrijfsarts in te zetten. Onze inzetbaarheidsadviseurs kunnen hierover meer informatie geven.

Kun je het voorkomen?
Steeds vaker zijn het jonge mensen die burn-outklachten hebben. Bekijk hier de cijfers.
Autonomie en steun van leidinggevenden is van wezenlijk belang om burn-outklachten te voorkomen.

3. Geen goede balans tussen werk en privé

Wat bedoelen we daarmee?
Iemand heeft problemen thuis, die hun weerslag hebben op het werk. Denk aan relationele problemen, mantelzorg, zorg voor kinderen of ziekte van thuiswonende kinderen.

Wat is belangrijk?
Dat werkgever en werknemer in gesprek blijven. En samen kijken wat er nodig is om weer in balans te komen en te blijven. Een arbodeskundige van Assist Verzuim kan in een driegesprek met werkgever en werknemer helpen bij het zoeken van goede oplossingen.

4. Ernstige en chronische aandoeningen

Wat bedoelen we hiermee?
Iemand heeft klachten aan het hart en vaatstelsel, klachten aan de urinewegen en genitale stelsel, kanker, of bijvoorbeeld een longziekte.

Wat is belangrijk?
Dat je vroeg in het traject de verzuimbegeleiding start. Dit is belangrijk voor de dossieropbouw, kijkend naar de wet verbetering poortwachter. Maar ook voor de werknemer die met de beperking te maken heeft. Een werknemer weet vaak niet wat voor traject hem of haar te wachten staat met de wet verbetering poortwachter. Een gesprek neemt vaak een deel van het onveilige gevoel hierover weg. Belangrijk is dat werkgever en werknemer zich in elkaars situatie inleven om elkaar goed te kunnen begrijpen.

5. ‘Verborgen problemen’

Wat bedoelen we hiermee?
Iemand meldt zich binnen een jaar 3 keer enkele dagen ziek. We noemen dat ‘frequent verzuim’. Vaak is frequent verzuim een indicator dat er ‘iets’ aan de hand is.

Wat is belangrijk?
Dat je als werkgever elk kort verzuim bij ons meldt. Wanneer wij merken dat iemand zich 3 keer binnen een jaar ziek meldt, trekken we aan de bel. We adviseren dan namelijk om in gesprek te gaan met deze werknemer. Is er iets aan de hand? Op het werk of thuis? Een gesprek brengt vaak een verborgen probleem aan het licht. Een probleem dat je vervolgens samen het hoofd kunt bieden. Natuurlijk kan ook een arbodeskundige van Assist Verzuim het gesprek voeren.

Vragen over dit blog?

Neem gerust contact met me op!

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid