20 augustus 2018

Help, de casemanager trekt de Poortwachtergarantie op het dossier in  

Loonsanctie poortwachtergarantie Kwaliteit Dossiers
Bernie website
Geschreven door Bernie Berentsen-Blom

Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening en geloven in onze aanpak. Daarom bieden we op onze pakketten ‘Uitgebreid’  en ‘Compleet’ Poortwachtergarantie. Hiermee bent u verzekerd van het voorkomen van een loonsanctie. En toch trekt de casemanager de Poortwachtergarantie af en toe in. In dit blog vertel ik u hoe het zit.

Uw werknemer is al geruime tijd arbeidsongeschikt en uw casemanger adviseert een interventie in te zetten. U besluit dat niet te doen. Als u dit uitlegt is de reactie van de casemanager: “ Dan trek ik de Poortwachtergarantie en aansprakelijk op dit dossier in”. Uw begrijpt hier niets van, u heeft tot nu toe alle adviezen van de casemanager opgevolgd en doordat u nu een keuze maakt om dit advies niet op te volgen, trekt de casemanager de aansprakelijkheid in. Dat kan toch niet, een advies is toch vrijblijvend? Natuurlijk is ons advies vrijblijvend, maar het wordt niet voor niets gegeven….

Waarom trekken wij de poortwachtergarantie of aansprakelijkheid in?

De casemanager van Assist Verzuim begeleidt u tijdens de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar (104 weken) van uw arbeidsongeschikte werknemer. Het doel hiervan is  te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk kan terugkeren op de werkvoer. Maar wat als het uw werknemer niet lukt te herstellen? Dan willen we er voor zorgen dat de re-integratie inspanningen van u en uw werknemer na die twee jaar ziekte door het UWV als voldoende worden beoordeeld. De werknemer kan een WIA aanvragen en u krijgt geen loonsanctie.

Als Assist Verzuim zijn we overtuigd van onze kwaliteit. Daarom bieden wij op de abonnementen Uitgebreid en Compleet onze unieke Poortwachtergarantie. Dat betekent dat als u een loonsanctie opgelegd krijgt, wij die betalen!

Zoals u zult begrijpen kunnen wij u deze garantie niet zomaar bieden. We investeren in de kennis van onze casemanagers, ze worden goed opgeleid en geschoold in actuele ontwikkelingen.  Dit verlangen we ook van onze samenwerkingspartners. Alleen op deze manier kunnen we de kwaliteit van de dossiers hoog houden en loonsancties voorkomen. Als u onze adviezen niet opvolgt dan kunnen wij niet meer garanderen dat het UWV het dossier positief beoordeeld.

Wat zijn de gevolgen voor u als de inzetbaarheidadviseur de Poortwachtergarantie op een dossier intrekt?

Het intrekken van de Poortwachtergarantie betekent dat Assist Verzuim niet meer garant staat voor het gedeelte van het dossier waarop u het advies van de casemanager of een door ons ingeschakelde deskundige niet opvolgt. Voor de andere gedeeltes van het dossier staan wij nog wel garant. En natuurlijk blijven wij u begeleiden zoals u van ons gewend bent.

Wanneer trekken we de Poortwachtergarantie in?

In de praktijk zijn er een aantal veel voorkomende situaties waarop wij de Poortwachtergarantie intrekken:

  • Werkgever kiest voor de inzet van een eigen reïntegratiebedrijf.

U schakelt bijvoorbeeld een externe derde partij in voor de uitvoering van een tweede spoortraject. Dit re-integratiebureau vindt u meer passend. En dat kan ook zeker zo zijn. Als dit een partij is waar wij niet mee samenwerken, kunnen wij niet garant staan voor hun kwaliteit. Als het UWV het Poortwachterdossier afkeurt op het tweede spoortraject dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.

  • U en uw werknemer volgen onze adviezen niet (binnen de vereiste termijn) op

De casemanager adviseert u bijvoorbeeld om een verplichte actie uit de wet verbetering poortwachter uit te voeren zoals het opstellen van het plan van aanpak, samen met uw werknemer. U stelt dit plan van aanpak niet binnen de daarvoor vereiste termijnen  op. Dit is strijd met de Wet Verbetering Poortwachter. Wij zijn genoodzaakt om de aansprakelijkheid op het dossier in te trekken.

  • Uw werknemer weigert om passend werkt te verrichten en blijft thuis.

Uw casemanager adviseert u om passende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld een loonstop. Deze maatregel is bedoeld om uw werknemer te dwingen mee te werken aan zijn re-integratie. U volgt dit advies niet op. Voor het adequaat verlopen van de re-integratie bent u als werkgever verantwoordelijk. Als de werknemer niet meewerkt, moet u daar actie op ondernemen. Laat u dit na en loopt de re-integratie hierdoor vertraging op? Dan zal dit gevolgen hebben de zogenaamde Poortwachtertoets. Daarom zullen wij de Poortwachtergarantie op dit dossier intrekken.

  • U volgt de adviezen van een derde partijen die wij hebben ingeschakeld niet op.

De arbeidsdeskundige van Assist Verzuim adviseert u om een tweede spoortraject op te starten. U volgt dit advies niet op (binnen de daartoe gestelde termijnen). Hierdoor kunnen kansen worden gemist in het re-integratietraject. En dit kan weer gevolgen hebben voor de beoordeling van het UWV over het re-integratie traject. Ook dit is een situatie waarop wij de Poortwachtergarantie intrekken.

We blijven u altijd begeleiden, ook zonder poortwachtergarantie

Ook al zijn de stappen die u neemt in het re-integratietraject niet onze stappen. We zullen u altijd blijven adviseren en begeleiden zoals u van ons gewend zijn. Ook al is de Poortwachtergarantie door ons ingetrokken. En mocht uw keuze negatieve gevolgen hebben voor de beoordeling van het UWV. Ook dan kunnen wij u hebben om deze sanctie te bekorten..

Meer informatie

Wilt u een pakket met onze unieke poortwachtergarantie? Heeft u vragen over de poortwachtergarantie? Of onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid