7 maart 2024

Heeft mijn werknemer een vangnet? Kom erachter met onze 3 tips!

Sander is sinds een jaar in dienst bij Bakkerij Amy en eigenlijk nooit ziek, hij functioneert prima en heeft net een verlenging van zijn contract gekregen. Door een beetje pech wordt hij ziek en het ziet er naar uit dat dit wat langer gaat duren. De werkgever kwam er vorige week achter dat Sander in aanmerking komt voor de no-riskpolis (hij heeft een Wajong-uitkering).

WIA No-riskpolis Re-integratie
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

De werkgever is een beetje geïrriteerd, want waarom heeft Sander dit niet gezegd. Sander gaf aan dat hij bang was dat hij dan niet meer mocht blijven werken, wanneer de werkgever wist dat hij een Wajong-uitkering heeft. De werkgever legt uit dat hij alleen maar voordeel heeft als hij dit wel zou weten, want de werkgever hoeft dan zijn loon tijdens ziekte niet door te betalen. Dit wordt betaald vanuit de zogenaamde Ziektewetvangnetuitkering…

1. Maak gebruik de vangnetregeling

Wanneer de werkgever op de hoogte was van Sander’s Wajong-uitkering bij aanvang van zijn dienstverband, had hij aanspraak kunnen maken op de no-riskpolis. Deze regeling houdt in dat de werkgever bij ziekte van de werknemer een compensatie krijgt in de loonkosten. Deze compensatie wordt vergoed vanuit het Ziektewetvangnet. Dit vangnet zorgt ervoor dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de loonkosten tijdens ziekte van werknemers met een no-riskstatus.

De Ziektewetvangnetregeling voorziet in verschillende situaties waarin een werkgever compensatie kan ontvangen voor de loonkosten van een zieke werknemer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ZW-no-risk-polis en de ZW-vangnetsituaties.

ZW-no-risk-polis (Wajonger, WIA-gerechtigden e.d.):

  • Wajonger: Dit betreft personen met een Wajong-uitkering, wat staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Werkgevers kunnen aanspraak maken op de ZW-no-risk-polis als zij een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst hebben. In geval van ziekte van deze werknemer wordt het loon tijdens ziekte vergoed vanuit het Ziektewetvangnet, zoals had gekund in het voorbeeld van Sander.
  • WIA-gerechtigden: Mensen met een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) uitkering, bijvoorbeeld vanwege een arbeidsongeschiktheid, vallen ook onder de no-risk-polis. Als deze werknemers ziek worden, kunnen werkgevers een beroep doen op de Ziektewetvangnetregeling.

ZW-vangnetsituaties (zwangerschap, orgaandonatie, etc.):

  • Zwangerschap: Werkneemsters die ziek worden als gevolg van zwangerschap vallen onder de ZW-vangnetsituatie. De werkgever kan compensatie ontvangen voor de loonkosten tijdens ziekte als gevolg van zwangerschap.
  • Orgaandonatie: Werknemers die ziek worden als gevolg van orgaandonatie vallen eveneens onder de ZW-vangnetsituatie. Ook hier kan de werkgever aanspraak maken op compensatie voor de loonkosten tijdens de ziekteperiode.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regelingen en situaties, zodat je als werkgever adequaat kunt handelen en de beschikbare compensaties kunt benutten. Maar hoe kom je er nu achter dat een werknemer onder deze vangnetbepaling valt terwijl je er als werkgever niet naar mag vragen?

2. Stel de ja/nee vraag

Het klopt dat je als werkgever niet mag vragen of een werknemer een ziekte of een beperking heeft. Wel mag een werkgever vragen, wanneer een werknemer langer dan 2 maanden in dienst is, of een werknemer in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet (Ziektewetvangnetuitkering). Stel dus de vraag ‘ Val je onder een vangnetbepaling?’. De werknemer is verplicht om deze informatie te geven. Wij bieden een handige voorbeeldbrief aan die je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt de voorbeeldbrief aanvragen via het formulier onderaan deze blog.

Anne werkt sinds 2 maanden bij Bakkerij Amy. Haar werknemer komt naar haar toe en vraagt aan haar of zij misschien in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet wanneer zij ziek zou worden. Anne geeft aan dat dit het geval is. Haar werkgever bedankt haar en geeft dit aan in het dossier en mocht zij ooit ziek worden, al is het een griepje, gaat hij dit melden bij het UWV.

Let op: de werknemer is verplicht om aan te geven dat hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Hij hoeft geen inhoudelijke informatie te geven over de aard van de ziekte of beperking. Zelfs niet om welke uitkering het gaat. Dus stel de vraag maar vraag niet door.

3. Maak gebruik van een goede arbodienst

Een arbodienst mag wel vragen mag stellen over de ziekte of beperking van een werknemer. Een goede arbodienst zal daarom altijd vragen aan een werknemer of deze onder een vangnetbepaling valt. Daarnaast zal de werkgever erop gewezen worden dat er een vergoeding van het UWV aangevraagd kan worden. Assist Verzuim heeft een koppeling met het UWV. Dit betekent dat een vangnetbepaling automatisch gemeld wordt bij het UWV. Zo hoeft de werkgever niets aan te vragen en krijgt hij de kosten automatisch vergoed*.

Wanneer een werknemer met een No-Risk status ziek wordt, dient het UWV dit tijdig te weten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever zelf. Daarom is het van belang om als werkgever deze informatie al vóórdat er sprake is van ziekte op te vragen bij je werknemers. Wij helpen hier graag bij met onze handige voorbeeldbrief. En zijn er werknemers met een No-Risk status? Dan kun je deze informatie eenvoudig vermelden via ons Assist Verzuim Systeem. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte en kan er snel geschakeld worden.

Download onze handige voorbeeldbrief

Bedrijfsnaam
Naam

Vragen?

Heb je vragen over vangnetters? Of wil je gebruik maken van een goede arbodienst? Neem dan gerust contact met mij of mijn collega’s op.

* Dit geldt als er aan door het UWV gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af