19 maart 2024

Een succesvol tweedespoortraject met no-riskpolis toekenning.

Britt, een ervaren en betrokken medewerker is werkzaam als verzorgende IG bij een zorginstelling. Ze kan vanwege verzuim haar eigen werkzaamheden niet meer uitvoeren. Een andere organisatie met focus op huishoudelijk personeel, heeft een vacature openstaan als planner. Na het doorlopen re-integratietraject heeft Britt de mogelijkheid gekregen om als planner in dienst te komen bij deze organisatie. Hiermee wordt door de nieuwe werkgever de no-riskpolis benut. Onze casemanager Mirjam de Boer vertelt graag over het verhaal van Britt en de toekenning van de no-riskpolis.

Re-integratie Tweede-spoortraject No-riskpolis
Mirjam de Boer
Geschreven door Mirjam de Boer

Oriëntatie naar ander werk

Na een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat de huidige functie van verzorgende IG voor Britt niet langer haalbaar is. Een tweede-spoortraject is geadviseerd om haar te begeleiden naar ander werk. Met een loopbaanadviseur heeft ze na gesprekken en tests een zoekrichting bepaald in een plan van aanpak. Het doel van het re-integratietraject in spoor 2 is om binnen 104 weken een passende functie te vinden bij een andere organisatie, met actieve oriëntatie, netwerken en gesprekken als middelen.

Werkervaringsplek tijdens re-integratie

Britt heeft een sollicitatiegesprek gehad voor de functie van planner bij een andere organisatie. Tijdens het gesprek bleek deze functie goed bij haar te passen. Ze was al betrokken bij roosters maken in haar huidige team. Haar kennis en ervaring sluiten goed aan op de nieuwe functie en ook lijkt de belastbaarheid ervan geschikt voor haar. Om dit verder te onderzoeken, wordt een werkervaringsperiode afgesproken met haar huidige werkgever, de casemanager verzuim, de loopbaanadviseur en de nieuwe werkgever. Tijdens deze periode zal Britt niet formeel in dienst treden bij de nieuwe werkgever, maar zal ze met behoud van haar huidige arbeidsovereenkomst en salaris worden ‘uitgeleend’ om praktijkervaring op te doen. Er zal een werkervaringsovereenkomst worden opgesteld tussen Britt, haar huidige werkgever en inlener. De intentie van de inlener is om Britt na afloop van de wachttijd (het einde van de re-integratieperiode van 104 weken) in dienst te nemen.

Privacy

Britt heeft de inlenende partij op de hoogte gesteld van haar re-integratietraject. Ze benadrukte dat de reden voor haar uitval als verzorgende IG geen belemmering vormt voor de functie van planner. Het is belangrijk op te merken dat de inlenende partij geen recht heeft om medische informatie over de specifieke situatie van de werknemer op te vragen. Werkgevers mogen hier nooit zelf naar vragen, hoewel werknemers wel vrij zijn om er zelf iets over te delen.

Zelf aangevraagde no-riskpolis vanwege vertraagde WIA-beslissing

Na ongeveer 88 weken ontvangt Britt een brief van het UWV waarin staat dat ze een WIA-uitkering kan aanvragen. Met hulp van de casemanager verzuim dient Britt de aanvraag in. Normaal gesproken zou ze vóór het einde van haar re-integratieperiode van 104 weken een beslissing van het UWV ontvangen over haar recht op een WIA-uitkering en/of toepassing van de no-riskpolis. Maar door lange wachttijden bij het UWV heeft Britt de beslissing niet op tijd ontvangen. De inlenende partij wil Britt een contract aanbieden als planner, maar onder de voorwaarde dat de no-riskpolis wordt toegekend voordat ze in dienst treedt. Gelukkig biedt het UWV een oplossing. Britt kan via de website van het UWV zelf de no-riskpolis aanvragen voordat de beslissing over haar WIA-uitkering is genomen.

Bevestiging van WIA-uitkeringsaanvraag en toekenning no-riskpolis door UWV

Het UWV heeft Britt een brief gestuurd waarin bevestigd wordt dat de WIA-uitkering is aangevraagd en dat er een verzoek is ingediend voor een no-riskpolis. Hierbij vermeldt het UWV dat Britt vanaf de eerste mogelijke WIA-uitkeringsdag gebruik kan maken van de no-riskpolis. Deze wordt toegekend nadat Britt’s re-integratieperiode is afgerond en ze al in dienst is getreden bij haar nieuwe werkgever.

De no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling waarmee werkgevers voordelig een medewerker kunnen aannemen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. In het geval van Britt was de voorwaarde dat ze een WIA-aanvraag heeft ingediend en niet kon blijven werken bij haar eigen werkgever. De no-riskpolis heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Als Britt binnen deze periode arbeidsongeschikt wordt bij haar nieuwe werkgever, ontvangt ze een Ziektewetuitkering. Hierdoor worden de loonkosten van de werkgever tijdens haar ziekte verlaagd.  Het wordt nu veel aantrekkelijker om haar in dienst te houden. Na de beoordeling van de WIA-aanvraag ontvangt Britt een bericht van het UWV waarin de beslissing staat over haar recht op een no-riskpolis. Indien blijkt dat ze hier geen recht op heeft, zijn er geen gevolgen. Wel moet Britt dit aan haar nieuwe werkgever laten weten.

Solliciteren met voordeel no-riskpolis

Bij een sollicitatie kan het een voordeel zijn als een medewerker de werkgever meldt dat de no-riskpolis geldt. Maar de medewerker is niet verplicht dit te melden. Na aanname kan de werkgever na twee maanden (dus na afloop van een eventuele proeftijd) vragen of een no-riskpolis geldt. In dat geval is de medewerker wel verplicht de werkgever hierover te informeren, indien dit van toepassing is.

Meer weten over de toekenning van de no-riskpolis? Kijk op de website van het UWV voor meer informatie of neem contact op met uw vaste casemanager.

Bronnen:

  • uwv.nl
  • Brief UWV: Beslissing: u krijgt een no-riskpolis

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af